Köylerde Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Verildi

Çınar Belediyesi Jînwar Kadın Merkezi, köylerde başlattığı eğitimler kapsamında 9 köyde  “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” verdi. Sosyolog Ümran Nar, eğitimin amacını “Bu eğitimleri cins bilincini hayata geçirmek mevcut toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamak” olarak açıkladı.

Çınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Jînwar Kadın Merkezi, Beşpınar, Cobinî (Karaçevre), Xecîta (Sevindik), Xarawara (Halıören), Rûberî (Çukurbaşı), Sergelya (Başalan), Merpolat (Mollapolat), Barê (Yaprakbaşı), Xarawara’nın Darê mezrasında “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” verdi. Toplamda 330 kadına verilen eğitimler sürerken döngüsel bir çerçevede verilecek eğitimlerin ilk aşamasını toplumsal cinsiyet konusu oluşturuyor. Eğitimlerin diğer aşamaları ise sağlık ve sosyal alanı kapsıyor.

Çınar Belediyesi Kadın Merkezi çalışanı Sosyolog Ümran Nar’ın verdiği eğitimler, hem cins bilinci ve kadın örgütlülüğünü güçlendirme hem de kadın sorunlarını birebir köylerde yaşayan kadınlara ulaşarak çözüme kavuşturmayı hedeflemekte. Beşpınar köyünde startı verilen eğitimlere kadınlar yoğun ilgi gösterirken, kadınların toplumsal cinsiyet konusunda tartışmalara katılımı ve kendi yaşam deneyimlerini paylaşmaları dikkat çekti. Çınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü tarafından başlatılan eğitim çalışmalarının tüm köylerde verilmesi hedefleniyor.

‘Eğitimi İntihar Olaylarının Yaşandığı Kırsaldan Başlattık’

Yapılan eğitimler hakkında bilgi veren Çınar Belediyesi Kadın Politikası Müdürlüğü Jînwar Kadın Merkezi çalışanı Sosyolog Ümran Nar, Türkiye’de devam eden kadın katliamları olduğunu kaydederek, yaşanan katliamların da sanki kadının kaderiymiş gibi bir algı oluşturduğunu varolan algıyı değiştirmenin yolunun da kadının örgütlenmesi ve mücadelesinden geçtiğini söyledi. Çınar’da kadın intiharlarının sık yaşadığını belirten Nar, Çınar’da yaşanan intiharların çoğunluğunun kırsal kesimden yaşanmasından kaynaklı olarak eğitim çalışmalarını kırsal kesimden başlattıklarını belirtti. Toplumsal ilişkiler nedeniyle kadınların kendilerine ulaşmakta zorluk çektiğinin altını çizen Nar, “Biz de onların bize ulaşmasını beklemeden onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu  kapsamda“Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri’ne” başladık. Bu eğitimleri cins bilincini hayata geçirmek mevcut toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamak, bir de en çok emeğin harcandığı alan olan ev emeğini harcayan kadınların emeğinin neden görülmediğini sorgulatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘Erkeğin Mülkiyeti Olmadığımızı Anlatıyoruz’

Eğitimlerin Kürtçe verildiğini ifade eden Nar, “Eğitim de öncelikle erkeğin mülkiyeti olmadığımızı, buna karşı mücadele etmemiz gerektiğini, haklarımızı bilmemiz gerektiğini ve örgütlenmemiz gerektiğini anlatıyoruz. Bu eğitimleri Kürtçe veriyoruz. Anadilde eğitim verince kadınlarla iletişim de daha verimli oluyor. Aynı zamanda bundan dolayı eğitime hem katılım yüksek oluyor hem de diyalogların gelişmesine katkı sunuyor. Kadınlar kendi yaşam deneyimlerini eğitim sırasında bizimle paylaşıyor” ifadelerini kullandı.

‘Kadınlar Aynı Eğitimin Erkeklere Verilmesini Talep Ediyor’

Eğitimler sırasında kadınların “kendilerine verilen eğitimlerin erkeğe verilmesini” talep ettiğini vurgulayan Nar,  “Aynı eğitimin erkeklere verilmesini talep ediyorlar. Bize şunu diyorlar: Bizi sömüren, bizi ezen, bizi yaşamdan koparan erkeklerdir. Durum böyleyken eşitlikten bahsetmek, özgürlükten bahsetmek biraz ütopik olacak.  Gittiğimiz her yerde kadınların meclis kurma talepleri var. Biz de bu talepleri dikkate alıyoruz” diye belirtti.

‘Kadınlar Mücadele Ederek Özgür Eşit Bir Toplum Yaratabilir’ 

“Günümüzde devlet odaklı iktidar biçimleri sürekli erkekleri koruyan yasalar yapıyor” diyen Nar, “Devlet ne yapılıyor? Erkeği koruyor, kadınları ise hedef gösteriyor. Kadınları pasifize etmeye çalışıyor, kadınların öz savunmasını elinden alıyor. Ne yapıyor? Kadını erkeğe bağımlı kılmaya çalışıyor. Kadınları arka plana atmaya çalışıyor. Bizim buna karşı ne yapmamız gerekiyor. Örgütlenmemiz gerekiyor. Bu gün birileri  nasıl ki negatif olarak bir toplumsal dönüşüm yaratmaya çalışıyorsa biz kadınlar mücadele ederek, örgütlenerek, bu demokratik yapıdan eşit, özgür bir toplum yaratabiliriz” diye kaydetti.

‘Kadınlar Eşit ve Özgürlük Sorunundan Kaynaklı Şiddetle Karşı Karşıya’

Çınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürü Halide Türkoğlu, Kadın Politikası konusunda nasıl bir proje üretebiliriz noktasında yaşadığımız tartışmalarla toplumsal cinsiyet eğitimini, kadın çalışmalarını bir şekilde kırsala ulaştırma bir takım projeler geliştirdik” dedi.  14 Nisan’da başlattıkları çalışmanın ilk aşamasını 30 Mayıs’a kadar sürdüreceklerini ifade eden Türkoğlu, “Burada temel hedef şu: Kadınların eşitlik ve özgürlük sorunu var. Eşitlik ve özgürlük sorunundan kaynaklı bir şiddetle karşı karşıya olma durumu söz konusu. Bu noktada kadınların eşitlik ve özgürlük hakkında bir bilincin açığa çıkması gerekiyor. Varolan geleneksel yapıların kadın aleyhine yansıtılmış olan her türlü eşitsizliğin ve özgürlük sorununun ortadan kalkması için de bir öz savunma örgütlenmesine aslında ihtiyaç var. Bu gün de aslında öz savunma dediğimiz şey aslında fiziksel savunma değil, aynı zamanda bir bilinç savunması, aynı zamanda bir öz örgütlenme meselesidir. Köyler de yaptığımız toplumsal cinsiyet eğitimleri ile aslında bunu hedefliyoruz. Yani kadının öz savunmasını öz örgütlülüğünü biz nasıl açığa çıkarabiliriz.Temel hedef bu” diye konuştu.

‘Deneyim Paylaşımlarından Sorunları Tespit Edip Çözüm Üretiyoruz’

Eğitimlere ilişkin bir saha çalışması yaptıklarını söyleyen Türkoğlu, eğitimin kazanımlarını şu şekilde ifade etti: “Birincisi kadınlar deneyim paylaşımında bulunabiliyorlar. İkincisi deneyim paylaşımlarıyla sorunlarını tespit etmiş oluyor. Ve bu sorunları beraber nasıl çözebiliriz noktasına geliyoruz. Aslında eğitimlerin temel hedefinde bu var.  Hem sorunu hem de sorunun çözümüne yönelik bir politikayı ortaklaşa gerçekleştirmek. Bizim planlamamız içinde eğitim politikamız aslında döngüsel bir yapıya sahip. Bir yandan toplumsal cinsiyet eğitimleri ile köylere ulaşırken bir yandan da danışmanlık hizmetlerini aslında köylere ulaştırma meselesini yaşıyoruz. Bazen eğitim verirken aynı zamanda bir sorunu orada hal ederken aslında bir danışmanlık politikası da gerçekleştirmiş olunuyor”

’30 Mayıs’tan Sonra Eğitimlerin İkinci Aşaması Başlayacak’

Yapılan çalışmanın sadece eğitimi kapsamadığını vurgulayan Türkoğlu, “Ve yine mesela toplumsal cinsiyet eğitimlerini götürürken yalnızca Jînwar Kadın Merkezi çalışanları değil de belediye meclis üyelerinden de bir kadın arkadaşı alıp belediyeye ilişkin sorunları da aslında tartışma fırsatı bulunuyor. Bu noktadaki çalışmaları daha düzgün yürütebilmek için  de bilgi paylaşımı ihtiyaç var. 14 Nisan 30 Mayıs tarihleri arsında gerçekleştireceğimiz eğitim sayısı 14. Bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz eğitim sayısı ise 9. 30 Mayıs’a kadar da 5 tane köyümüzde bu eğitim projesi aslında ilk aşamasını dolduracak ve ikinci aşamasına geçmiş olacak. Onlar da sağlık sosyal eğitimler olmuş olacak. Temel hedefimiz bu çalışmalarımızı da bu şekilde yürütüyoruz. Bir nebze kadın politikalarının kurumsallaşması ama aynı şekilde toplumsallaşması hedef ettiğimiz bir proje aslında bu” diye konuştu.

           

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYLAŞ