2018/ 8 Nolu Karar

                                      T.C.

                             ÇINAR İLÇESİ

                         BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

12.01.2018

Karar No.

08

Kararın Konusu Küme Evleri (Karaçevre Mahallesi)
Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 12 Ocak 2018 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.12.2017 tarih ve 21 nolu raporu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 22.12.2017 tarih ve 17 sayılı “Karaçevre Mahallesi” konulu raporları incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Karaçevre mahallesine bağlı, mahalle merkezinden 2,600 metre uzak, 13 hane olan ve sakinlerince Cobin (Karaçevre) Küme Evleri olarak adlandırılmak istenen yerleşim yerinin; alınan Komisyon kararları doğrultusunda yukarıda belirtildiği şekilde adlandırılmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN

 

 

Mehmet Mürşit EKİNCİ

 

KÂTİP

 

 

Kevser ARSLAN

 

KÂTİP

 

 

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre tasdik olunur.

 

 

 

Selami KAYA

Çınar Kaymakamı

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                         :           2018/08

Kararın Tarihi                         :           12/01/2018

Teslim Alındığı Tarih             :           15/01/2018

Defter Kayıt Numarası           :

Teslim Alanın Adı Soyadı      :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                    :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

PAYLAŞ