2018/ 7 Nolu Karar

                                           T.C.

                                  ÇINAR İLÇESİ

                              BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

12.01.2018

Karar No.

07

Kararın Konusu Küme Evleri
Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 12 Ocak 2018 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.11.2017 tarih ve 270 sayılı “Küme Evleri Talebi” konulu yazısına istinaden hazırlanan komisyon raporları incelenerek gereği düşünüldü.

Görece, Meydan ve Yukarıortaviran mahallelerinde talep konusu küme evler olmak için belirtilen mevkiler mesafe yetersizliğinden dolayı taleplerinin uygun görülmediği, diğer mahallelerden;

Aşağıkonak Mahallesinde; Şıkeftan (Mağara) Küme Evleri olarak adlandırılmak istenilen mevkinin 6 hane ve okullardan 2100 metre diğer Kélıka Küme Evleri olarak adlandırılmak istenilen mevkinin ise 4 hane ve yaklaşık 2500 metre uzakta olduğu,

Bulutçeker Mahallesinde; Köbıka Jor (Yukarı Bulutçeker) Küme Evleri olarak adlandırılmak istenilen mevkinin 10 hane ve okullardan 2050 metre uzak olduğu,

Halkapınar Mahallesinde; Bımbarek (Mübarek) Küme Evleri olarak adlandırılmak istenilen mevkinin 18 hane ve okullardan 2800 metre uzakta olduğu,

Beşpınar Mahallesinde; Hipodrom Küme Evleri olarak adlandırılmak istenilen mevkinin 15 hane ve okullardan 2010 metre uzakta olan yerleşim yerlerinin; alınan Komisyon kararları doğrultusunda yukarıda belirtildiği şekilde adlandırılmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN

 

 

Mehmet Mürşit EKİNCİ

 

KÂTİP

 

 

Kevser ARSLAN

 

KÂTİP

 

 

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre tasdik olunur.

 

 

 

Selami KAYA

Çınar Kaymakamı

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                         :           2018/07

Kararın Tarihi                         :           12/01/2018

Teslim Alındığı Tarih             :           15/01/2018

Defter Kayıt Numarası           :

Teslim Alanın Adı Soyadı      :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                    :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

PAYLAŞ