2018/ 6 Nolu Karar

                                           T.C.

                                  ÇINAR İLÇESİ

                            BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

12.01.2018

Karar No.

06

Kararın Konusu Mahalle Olma Talebi
Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 08 Mayıs 2015 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 227 sayılı “Mahalle Olma Talebi” konulu yazısı ekinde sunulan 26.12.2017 tarihli dilekçe ile ilçemize bağlı Haliören Mahallesi sakinlerinden Mehmet Şah GÜL ile 27.12.2017 tarihli Ayveri Mahallesi Kurik Sokak sakinlerine ait dilekçeler incelenerek gereği düşünüldü.

Haliören Mahallesine bağlı Suçıkan ve Düğrük sokaklarının Haliören mahallesinden ayrılarak, Düğrük adı altında müstakil mahalle ve Kurik Sokağının Ayveri mahallesinden ayrılarak müstakil mahalle müstakil mahalle olmak istemeleri konusu ile ilgili olarak;

Meclis üyelerince yapılan görüşmeler sonucu; mahalle ve yönetimi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi doğrultusunda gerekli inceleme ve çalışmaların yapılması amacıyla Halkla İlişkiler ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, komisyonlar tarafından hazırlanacak bilgi ve belgelerin rapor şeklinde sunulmak üzere sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

 

 

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

 

 

Kevser ARSLAN

KÂTİP

 

 

Rahmi ÖZMEN

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                         :    2018/06

Kararın Tarihi                         :    12/01/2018

Teslim Alındığı Tarih             :    12/01/2018

Defter Kayıt Numarası           :

Teslim Alanın Adı Soyadı      :    İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                    :    Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

 

PAYLAŞ