2018/5 Nolu Karar

                                            T.C.

                               ÇINAR İLÇESİ

                           BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

12.01.2018

Karar No.

05

Kararın Konusu İmar Plan Tadilatı
Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 12 Ocak 2018 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2017 tarih ve 343 sayılı “İmar Plan Tadilatı” konulu yazı ve ekleri incelenerek gereği düşünüldü.

2106-3 Plan İşlem Numaralı (PİN), İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde kâin, mülkiyeti Çınar Öğrenciye Yardım Derneği Başkanlığı ve Rıdvan TORĞUL adına kayıtlı 244 ada 5-6 nolu parseller İmar Planında sehven 244 ada 5 nolu parsel Konut Alanı, 244 ada 6 nolu parsel ise Sosyal Tesis Alanı (Yurt) olarak İmar Planına işlenmiştir.

Bu itibarla ekte sunulan 1/1000 ölçekli Tadilat planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8’inci Maddesinin b fıkrası ile Belediyemiz İmar Planı açısından sakınca olmadığından İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 244 ada 5 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı (Yurt), 244 ada 6 nolu parselin ise Konut Alanı olarak belirlenmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

 

 

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

 

 

Kevser ARSLAN

KÂTİP

 

 

Rahmi ÖZMEN

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                         :    2018/05

Kararın Tarihi                         :    12/01/2018

Teslim Alındığı Tarih             :    12/01/2018

Defter Kayıt Numarası           :

Teslim Alanın Adı Soyadı      :    İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                    :    Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

PAYLAŞ