2018/ 4 Nolu Karar

                                        T.C.

                               ÇINAR İLÇESİ

                      BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

12.01.2018

Karar No.

04

Kararın Konusu Çınar Belediye Spora Nakdi Yardım
Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 12 Ocak 2018 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Meclis Üyesi Suphi TURAN’ın 28.12.2017 tarih ve “Çınar Belediye Spor Kulübüne Nakdi Yardım” konulu önergesi incelenerek gereği düşünüldü.

5393 sayılı Belediye Kanunun 14’üncü Maddesinin “b” bendinin ek fıkrasında; “sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” hükmü uyarınca, Çınar Belediyesinin 2017 yılına ait 20.914.860,27 TL genel bütçe vergi gelirinin binde on ikisine tekabül eden 250.978,32 TL’nin Çınar Belediye Spor Kulübüne nakdi yardım olarak verilmesine meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN

 

 

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

 

 

Kevser ARSLAN

KÂTİP

 

 

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                         :    2018/04

Kararın Tarihi                         :    12/01/2018

Teslim Alındığı Tarih             :    15/01/2018

Defter Kayıt Numarası           :

Teslim Alanın Adı Soyadı      :    İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                    :    Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

PAYLAŞ