2018/3 Nolu Karar

                                                    T.C.

                                          ÇINAR İLÇESİ

                                      BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No        : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

12.01.2018

Karar No.

03

Kararın Konusu Sözleşmeli Personel Ücretleri
Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 12 Ocak 2018 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2018 tarih ve 226 sayılı “Sözleşmeli Personel Ücretleri” konulu yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, belediyemizde ihtiyaca binaen tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerin aylık ücretlerinin, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel ücret tavanlarına ilişkin tablo doğrultusunda belirlenen kadro ve unvanlar bazında belirtilen miktarlara göre belirleme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Teknik Hizmetleri Sınıfına dâhil 1 adet 8 dereceli Mimar için aylık net 3.107,63 TL + kadro karşılığı ek ücret, 1 Adet 8 dereceli Mühendis için aylık net 3.107,63 TL + kadro karşılığı ek ücret, 1 Adet 9 dereceli Sosyolog için aylık net 2.472,09 TL + kadro karşılığı ek ücret, 1 adet 9 dereceli Programcı aylık net 2.472,09 TL + kadro karşılığı ek ücret, Sağlık Hizmetlerini Sınıfına dâhil 1 adet 8 dereceli Sosyal Çalışmacı için aylık net 2.482,18 TL + kadro karşılığı ek ücret, Genel İdari Hizmetleri Sınıfına dâhil 2 adet 7 dereceli Eğitmen için aylık net 1.901,42 TL + kadro karşılığı ek ücret ve 1 adet 9 dereceli Kameraman için aylık net 1.870,35 TL + kadro karşılığı ek ücret olarak belirlenmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

 

 

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

 

 

Kevser ARSLAN

KÂTİP

 

 

Rahmi ÖZMEN

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                         :           2018/03

Kararın Tarihi                         :           12/01/2018

Teslim Alındığı Tarih              :           15/01/2018

Defter Kayıt Numarası           :

Teslim Alanın Adı Soyadı        :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

PAYLAŞ