2018/ 1 Nolu Karar

                                           T.C.

                                    ÇINAR İLÇESİ

                               BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No        : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

12.01.2018

Karar No.

01

Kararın Konusu Meclis Tatil Ayı
Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 12 Ocak 2018 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 224 sayılı müzekkeresi incelenerek gereği düşünüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesinin 1’inci fıkrasına göre, “Belediye meclisi her yıl bir tatil ayı kararı alabilir” hükmü gereğince; 2018 yılında meclisin tatile ihtiyacı olmadığı, dolayısıyla tatil yapılmamasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN

 

 

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

 

 

Kevser ARSLAN

KÂTİP

 

 

Rahmi ÖZMEN

 

 

PAYLAŞ