2017/ 34 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

27.10.2017

Karar No.

34

Kararın Konusu Gayrimenkul (Arsa) Satışı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 27 Ekim 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.10.2017 tarihli “Gayrimenkul (Arsa) Satışı” konulu yazı ve ekleri incelenerek gereği düşünüldü.

Eski Mahallede bulunan ve vatandaşların tasarrufunda bulunan Belediye adına kayıtlı taşınmazlar bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi amacıyla, halen mülkiyeti belediye adına kayıtlı ilçemiz Eski Mahallede bulunan 143 ada, 26 nolu parselde kayıtlı 78,082 m2 yüzölçümlü arsa ve 153 ada, 8 nolu parselde kayıtlı 9,94 m2 yüzölçümlü arsa taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre satışlarının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenin yetkili kılınmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/34

Kararın Tarihi                          :           27/10/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

PAYLAŞ