2017/ 31 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

26.10.2017

Karar No.

32

Kararın Konusu İhtisas Komisyonları Üye Seçimleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 26 Ekim 2017 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.09.2017 tarihli “İhtisas Komisyonları Üyelerinin Seçilmesi” konulu yazısına istinaden, Meclisçe 24.10.2016 tarih ve 50 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ncü Maddesi doğrultusunda bir yıllığına oluşturulan Ekonomik Kalkınma, Kadın ve Erkek Eşitliği, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Halkla İlişkiler, Çevre ve Sağlık ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonları üyelerin yeniden belirlenerek seçimlerinin yapılmasına başlandı.

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre Ekim 2018’e kadar bir yıllığına görev yapacak olan İhtisas Komisyonları üyeliklerine nispi temsil yöntemi ile üye belirlenmesine geçildi.

Ekonomik Kalkınma Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Nezir ALTUNER, Suphi TURAN, Deniz DEMİR ve Kevser ARSLAN, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Maruf ŞEYHAN’ın aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Ekonomik Kalkınma Komisyonu üyeliklerine,

Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Mehmet KARACA, Kevser ARSLAN, Nezir ALTUNER ve Akife ÇİFÇİ, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Mehmet ÇAKMAK’ın aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliklerine,

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Mehmet Mürşit EKİNCİ, Rahmi ÖZMEN, Deniz DEMİR ve Muazzez BATUR, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Abdulcelil YETİŞTİREN’in aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine,

Halkla İlişkiler Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Abdulkadir ARZU, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Mehmet KARACA ve Muazzez BATUR, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Nazim ÖZMEN’in aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Halkla İlişkiler Komisyonu üyeliklerine,

Çevre ve Sağlık Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Muazzez BATUR, Suphi TURAN, Akife ÇİFTÇİ ve Rahmi ÖZMEN, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Mehmet DELİ’nin aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine,

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Akife ÇİFTÇİ, Abdulkadir ARZU, Mehmet Mürşit EKİNCİ ve Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Hadi GÜLÇER’in aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/32

Kararın Tarihi                          :           26/10/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

 

PAYLAŞ