2017/ 28 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

24.10.2017

Karar No.

28

Kararın Konusu 2018 Yılı Bütçesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 24 Ekim 2017 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 mali yılı bütçe teklifinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 2018 yılı hazırlık bütçesi teklifi; Gider ve Gelir itibari ile 34.500.000.00 TL  (Otuz milyon beş yüz bin lira)’ya bağlandığı, bütçe tasarısının, “Analitik Bütçe” tekniğine uygun olduğu, 26.09.2017 tarihinde alınan 46 sayılı Encümen kararıyla incelendiği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61. Maddesi gereği yıl içindeki “Gelir ve Gider” tahminlerine göre hazırlandığı, bütçeye bağlı cetvellerin yönetmelikte belirtilen standartlara uyulduğu, kusursuz ve eksiksiz düzenlendiği kararına varılmış olup aşağıya yazıldığı şekliyle uygun bulunmuştur.

GİDER BÖLÜMÜ

01 Personel Giderleri                                              :   6.159.000,00 TL

02 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Giderleri                   :   1.265.000,00 TL

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             : 10.150.000,00 TL

04 Faiz Giderleri                                                     :          5.000,00 TL

05 Cari Transferler                                                 :   1.585.000,00 TL

06 Sermaye Giderleri                                              : 13.036.000,00 TL

09 Yedek Ödenekler                                              :   2.300.000,00 TL

Toplam                                                                  : 34.500.000,00 TL

GELİR BÖLÜMÜ

01 Vergi Gelirleri                                                    :   2.471.000,00 TL

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                           :      299.000,00 TL

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri         :      210.000,00 TL

05 Diğer Gelirleri                                                    : 26.915.000,00 TL

06 Sermaye Gelirleri                                               :   4.605.000,00 TL

Toplam                                                                  : 34.500.000,00 TL

Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun görülen 2018 yılı Gelir Gider Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine göre, kabulüne ve 2018 yılı başından itibaren yürürlüğe konulmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/28

Kararın Tarihi                          :           24/10/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

PAYLAŞ