2017 25 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

11.08.2017

Karar No.

25

Kararın Konusu Sözleşmeli Personel Ücretleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 11 Ağustos 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.08.2017 tarih ve 125 sayılı “Sözleşmeli Personel Ücretleri” konulu yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, belediyemizde ihtiyaca binaen tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerin aylık ücretlerinin, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel ücret tavanlarına ilişkin tablo doğrultusunda belirlenen kadro ve unvanlar bazında belirtilen miktarlara göre belirleme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, Teknik Hizmetleri Sınıfına dâhil 1 adet 9 dereceli Mühendis için aylık net 2.940,32 TL + kadro karşılığı ek ücret olarak belirlenmesine meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

BAŞKAN

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/25

Kararın Tarihi                          :           11/08/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           14/08/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

İmzası                                      :

PAYLAŞ