2017/ 22 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

09.06.2017

Karar No.

22

Kararın Konusu Sözleşmeli Personel Ücretleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Haziran 2017 Cuma günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.06.2017 tarih ve 64 sayılı “Sözleşmeli Personel Ücretleri” konulu yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, belediyemizde ihtiyaca binaen tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerin aylık ücretlerinin, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel ücret tavanlarına ilişkin tablo doğrultusunda belirlenen kadro ve unvanlar bazında belirtilen miktarlara göre belirleme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, 15.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Teknik Hizmetleri Sınıfına dâhil 1 adet 8 dereceli Mimar için aylık net 2.750,01 TL + kadro karşılığı ek ücret, 1 Adet 8 dereceli Mühendis için aylık net 2.750,01 TL + kadro karşılığı ek ücret, 1 Adet 9 dereceli Sosyolog için aylık net 2.187,61 TL + kadro karşılığı ek ücret, Sağlık Hizmetlerini Sınıfına dâhil 1 adet 8 dereceli Sosyal Çalışmacı için aylık net 2.196,54 TL + kadro karşılığı ek ücret, Genel İdari Hizmetleri Sınıfına dâhil 1 adet 7 dereceli Eğitmen için aylık net 1.682,62 TL + kadro karşılığı ek ücret ve 1 adet 9 dereceli Kameraman için aylık net 1.655,13 TL + kadro karşılığı ek ücret olarak belirlenmesine meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/22

Kararın Tarihi                          :           09/06/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           09/06/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

PAYLAŞ