2017/ 19 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.06.2017

Karar No.

19

Kararın Konusu Gayrimenkul (Arsa) Satışı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Haziran 2017 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2017 tarih ve 5 sayılı “Gayrimenkul (Arsa) Satışı” konulu yazı ve ekleri incelenerek gereği düşünüldü.

Yeni ve Fatih Mahallelerinde bulunan ve vatandaşların tasarrufunda bulunan taşınmazlar, Kadastro çalışmalarında Tapu’da Belediye adına kayıt edilmiştir.

Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi amacıyla, halen mülkiyeti belediye adına kayıtlı ilçemiz Yeni Mahallede bulunan 174 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 399,09 m2 yüzölçümlü arsa ve Fatih Mahallesinde bulunan 218 ada, 47 nolu parselde kayıtlı 123,76 m2 yüzölçümlü arsa taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre satışlarının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenin yetkili kılınmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/19

Kararın Tarihi                          :           06/06/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           09/06/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

İmzası                                      :

PAYLAŞ