2017/ 18 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

26.05.2017

Karar No.

18

Kararın Konusu Geçici İşçi Vizeleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 26 Mayıs 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Belediye Başkanı Mimar Ahmet CENGİZ’in 22.05.2017 tarih ve 60 sayılı “Geçici İşçi Vizeleri” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

6360 sayılı Yasa ile ilçemize bağlı köyler mahalle olarak belediyemize katılmasına paralel olarak hizmet alanımız genişlemiş ve birtakım hizmet zorunluluklarını da beraberinde getirmiştir. Ayrıca son dönemde KHK ve OHAL kapsamında birçok personelimiz işten çıkarılmış, hizmetlerimiz durma noktasına gelmiş, belediyemiz 12 adet memur, 2 adet sözleşmeli memur, 16 adet daimi işçisi yanında, 25 adet geçici işçi ile hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24’üncü maddesi doğrultusunda; ekli cetvelde görüldüğü üzere 2017 mali yılı içerisinde, park, bahçe ve temizlik işleri ile benzeri alanlarda 5 ay, 29 gün çalıştırılmak üzere 25 adet (25×5 ay 29 gün= 4475 adam/gün), iş makinelerin kullanımı için 5 ay, 29 gün çalıştırılmak üzere 8 adet (8×5 ay 29 gün= 1432 adam/gün), Kamyon, traktör v.b. diğer vasıtaların kullanımı için 5 ay, 29 gün çalıştırılmak üzere 8 adet (8×5 ay 29 gün= 1432 adam/gün) ve büro hizmetlerinde 5 ay, 29 gün çalıştırılmak üzere 4 adet (4×5 ay 29 gün= 716 adam/gün) olmak üzere toplam 8055 Adam/gün geçici iş pozisyonunun Belediye Başkanlığınca 5620 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılabilmesini teminen vize edilmesine meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/18

Kararın Tarihi                          :           26/05/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           29/05/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

PAYLAŞ