2017/ 15 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

29.05.2017

Karar No.

15

Kararın Konusu Yaprakbaşı Mahallesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Mayıs 2017 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.04.2017 tarih ve 4 sayılı “Yaprakbaşı Mahallesi” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

Yaprakbaşı mahallesine bağlı, ancak mahalleye epeyce uzak ve farklı mevkilerde olan iki yerleşim yerleri için mahallinde yapılan incelemelerde; mahallenin doğusunda mevcut Kızıltop olarak adlandırılmak istenen mahallin okuldan 2,200 metre uzakta ve 23 hane olduğu,

Diğer mahallin ise mahallenin batısında bulunan ve Yeşilli olarak adlandırılmak istenen mahallin yine okuldan 2,400 metre uzakta ve 29 hane olduğu tespiti doğrultusunda;

Söz konusu mahallenin doğusunda bulunan mahallin Kızıltop Küme Evleri, mahallin batısında bulunan diğer mahallin de Yeşilli Küme Evleri olarak adlandırılmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/15

Kararın Tarihi                          :           09/05/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           15/05/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

PAYLAŞ