Eşbaşkanların Mesajı

Sevgili Çınar Halkı,

                        1937 den beri süregelen klasik belediyecilik anlayışının egemen olduğu, halkın isteklerinin yok sayıldığı belediye yönetimlerinden, siz halkımızın oylarıyla 29 Mart 2009 da belediyemizi devraldık.

Çınar Belediyesi olarak yapılan çalışmalarla yıllardır yapılmayanı yaparak Çınar’ı değişimin ve dönüşümün eşiğine getirip, örnek projelerle model olma düzeyine ulaştırdık.

Çınar Belediyesi olarak yapılan çalışmalar halkımızın takdirini kazanmış ve bize verilen bu destek çalışma azmimizi daha da yükseltmiş, geleceğe dair daha çok çalışılması perspektifi önümüze bir görev olarak koymuşlardır. Halkımız la birlikte Değişim ve Gelişimde sürekliliği yakalayan, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin İlçenin her noktasına ulaştığı, belediyecilik anlayışının hakim olduğu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

                                                    Çınar Belediye Başkanı

                                                                                 Mimar Ahmet CENGİZ