Çınar Belediyesi Kadın Meclisi Kuruldu

Kadınların yerelden söz ve karar süreçlerine doğrudan ve etkin bir şekilde katılması sağlamak amacıyla Çınar Belediyesi kadın çalışanları “Çınar Belediyesi Kadın Meclisi” kuruluşunu ilan etti.

Diyarbakır Çınar Belediyesi kadın çalışanları Belediye Kadın Politikaları Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelerek “Kadın Meclisi”nin kuruluşunu ilan etti. Kadınlar, Çınar Belediyesi Eşbaşkanı Rukiye Eryılmaz ve Çınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürü Halide Türkoğlu’nun katılımı ile Belediye Toplantı Salonu’nda biraraya geldi.

‘Kadınlar Sorunlara Kadın Perspektifiyle Yaklaşmalı’

Toplantıda konuşan Çınar Belediyesi Eşbaşkanı Rukiye Eryılmaz, meclisin kurulma amacını “demokratik ekolojik, kadın özgürlükçü bir paradigma çevresinde kadınların yerelde ve yerinde söz ve karar sahibi olmaları için meclisimizin ilan edilme kararımız var” sözleri açıkladı.  Belediye olarak kadınların yönelik politikalarının beli olduğunu ifade eden Eryılmaz, “Kadınların temel hedeflerinden biri erkek zihniyetinin değiştirilip dönüştürülmesinde öncü rol oynamalıdır. Kendi bulundukları alanlarda hemcinsleriyle ortaklaşıp, sorunlara kadın perspektifiyle yaklaşmalı ve çözümü bu kadın perspektifinde aramalıdır” dedi.

‘Örgütlülüğümüz Toplumsal Karşılığını Bulacaktır’

Ardından konuşan Çınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürü Halide Türkoğlu, “Eşit temsiliyetin gerçekleşebilmesi için kadının kendi öz örgütlülüğünü güçlendirmesi ve bunun mekanizmalarını oluşturması kaçınılmazdır. Bu amaçla kendi kurumlarımızda bir örgütlülüğe kavuşmamız toplumsal karşılığını bulacaktır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Çınar Belediyesi çalışanı 20 kadının yer aldığı meclis ilan edildi. Oluşturulan meclis içinde ise 6 kişiden oluşan bir kurul seçildi.

Meclis Nasıl Çalışacak?

Kadınların, ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkı sağlamak ve kadın erkek eşitliği bilincini yerleştirmek amacıyla faaliyet yürütecek ve ayda bir toplanacak Kadın Meclisi tespit ettiği sorunları kendi içinde tartışarak çözüm geliştirip Kadın Meclisi Kurulu’na sunacak. Kurula sunulan sorunlar burada raporlaştırılarak, öneri ve tavsiye kararına dönüştürülerek, Çınar Belediyesi Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu’na sunulacak. Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu da öneri ve tavsiyeleri karara dönüştürerek uygulanmasını sağlayacak..