2017/ 11 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.04.2017

Karar No.

11

Kararın Konusu Belediyeye ait Parkların İncelenmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Nisan 2017 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Meclis üyelerinden Beyaz KAPLAN, Muazzez BATUR ve Rahim ÖZMEN’in yazılı önergeleri incelenerek gereği düşünüldü.

İlçe merkezinde bulunan belediyeye parklarının bahar ayının gelmesiyle birlikte denetlenip eksikliklerinin olup olmadığının meclise bilgi verilmesi talebi incelenmek ve meclise bilgi verilmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonuna sevk edilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/11

Kararın Tarihi                          :           06/04/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           07/04/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

Devami..

2017/ 10 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.04.2017

Karar No.

10

Kararın Konusu 2016 Yılına Ait Tahsilât Denetim Raporu

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Nisan 2017 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince 2016 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerine dair Denetim Komisyonu üyelerince hazırlanan Denetim Raporu okundu.

Düzenlenen raporda herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı ve özveriyle hazırlanan raporu düzenleyen komisyon üyelerine teşekkür edilerek, kanun gereği meclisin bilgisine sunuldu. 2016 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerine dair Denetim Komisyonu üyelerince hazırlanan rapor oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

 

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/10

Kararın Tarihi                          :           06/04/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           07/04/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

 

Devami..

2017/ 9 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

05.04.2017

Karar No.

09

Kararın Konusu 2016 Yılına Ait Faaliyet Raporu

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 05 Nisan 2017 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince hazırlanan 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclislerinin Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 9’uncu Maddesine göre Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Mürşit EKİNCİ tarafından meclise sunuldu, açıklamalarda bulundu.

2016 Mali Yılına ait Faaliyet Raporuna yönelik meclis üyelerince söz alan olmadı, akabinde 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (b) bendine göre oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

 

 

BAŞKAN

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/9

Kararın Tarihi                          :           05/04/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           07/04/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

Devami..

2017/ 8 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

04.04.2017

Karar No.

08

Kararın Konusu İhtisas Komisyonları Seçimlerinin Yapılması

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 04 Nisan 2017 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24’üncü Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21’inci maddesine göre Nisan 2018’e kadar bir yıllığına görev yapacak olan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelikleri için seçime geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine nispi temsil yöntemine göre aday olan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Deniz DEMİR, Beyaz KAPLAN, Mehmet KARACA, Rahmi ÖZMEN, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Maruf ŞEYHAN için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine,

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine nispi temsil yöntemine göre aday olan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Akife ÇİFTÇİ, Muazzez BATUR, Suphi TURAN ve Abdulkadir ARZU, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Hadi GÜLÇER için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                         :           2017/8

Kararın Tarihi                         :           04/04/2017

Teslim Alındığı Tarih             :           07/04/2017

Defter Kayıt Numarası           :

Teslim Alanın Adı Soyadı      :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                    :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

Devami..

2017/ 7 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

03.04.2017

Karar No.

07

Kararın Konusu Encümen Seçimi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 03 Nisan 2017 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33’üncü Maddesi “b” bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre Nisan 2018’e kadar görev yapacak olan iki encümen üyeliği için aday olan Abdulcelil YETİŞTİREN, Celal MENEKŞE, Kevser ARSLAN ile Mehmet Mürşit EKİNCİ’nin için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre 25 (Yirmibeş) adet mühürlü zarf dağıtılarak gizli oylamaya başlandı. Yapılan gizli oylama sonucu mühürlü zarflar toplanarak yapılan açık tasnifinde Abdulcelil YETİŞTİREN 9 (Dokuz) adet, Celal MENEKŞE 9 (Dokuz), Kevser ARSLAN 16 (Onaltı) adet, Mehmet Mürşit EKİNCİ 16 (Onaltı) adet oy aldı,  böylelikle Kevser ARSLAN ile Mehmet Mürşit EKİNCİ’nin oy çokluğu ile encümen üyeliğine seçilmesine karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Beyaz KAPLAN

KÂTİP

Deniz DEMİR

 

 

 

 

Devami..

2017/ 6 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

10.03.2017

Karar No.

06

Kararın Konusu Satış

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 10 Mart 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 24.02.2017 tarih ve 103 sayılı “Satış” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Fatih Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde Belediyemizce yapımına başlanılan 27 adet dükkân ile 1 adet lokantanın bitimine müteakip 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satışlarının yapılması, satış işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/6

Kararın Tarihi                          :           10/03/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           10/03/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

Devami..
Toplam 39 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567...102030...Son »