2016 / 13 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

10.03.2016

Karar No.

13

Kararın Konusu İmar Plan Tadilat

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 10 Mart 2016 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih ve 29 sayılı “İmar Plan Tadilatı”  konulu yazıları ile meclis görüşülmesine sunulan; İlçemiz Yeşil Mahallede, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı 122 Ada 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerde yeni emniyet binası yapımı için imar planında tadilat yapılması talebine istinaden; bir önceki Şubat ayı Meclisinin 03.02.2016 tarihli birleşiminde görüşülüp İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 15-19 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılan araştırmalar aşağıda sunulmuştur.

14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesinde;

“(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.

(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.

b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” denmektedir.

Yukarıda izah edilen yönetmelik maddesinin hükmü gereğince imar planında park (Yeşil Alan) olarak görünen söz konusu alanın tadilatının yapılması, ancak aynı bölgede eşdeğer bir yerin tahsis edilmesi gerektiğinden komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmemiştir. Şeklinde meclise sunulan rapor meclisçe de oy çokluğu ile kabul edilerek, tadilatın yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Devami..

2016 / 12 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

09.03.2016

Karar No.

12

Kararın Konusu Cadde ve Sokak İsimlendirilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Mart 2016 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2016 tarih ve 82 sayılı “Cadde ve Sokak İsimlendirilmesi” konulu müzekkeresi incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde bulunan, imar sınırları içerisinde yerleşime açılan Ekinveren Caddesi güzergâhı okullar civarında yapılacak yeni yapılar için cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi amacıyla konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..

2016 / 11 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

08.03.2016

Karar No.

11

Kararın Konusu Encümen Seçimi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 08 Mart 2016 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Belediye Meclis Üyesi Abdullah ÇİFTÇİ; Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş, mevcut encümen üyeliği görevinden de istifa ettiğinden, yerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre, Nisan 2016’ya kadar meclis üyelerinden; aday olan Suphi TURAN için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre 23 (Yirmiüç) adet mühürlü zarf dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu 23 (Yirmiüç) adet kabul oyu encümen üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..

2016 / 10 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

07.03.2016

Karar No.

10

Kararın Konusu Araç Alımı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Meclis 1. Başkan Vekili: Mehmet Mürşit EKİNCİ
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 07 Mart 2016 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Destek Hizmetler Müdürlüğünün 29.02.2016 tarih ve 27 sayılı “Araç Alımı” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet binek tip hizmet aracının 4734 Sayılı İhale Kanununa göre satın alınmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..

2016 / 09 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

05.02.2016

Karar No.

09

Kararın Konusu Araç Alımı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 05 Şubat 2016 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Destek Hizmetler Müdürlüğünün 05.02.2016 tarih ve 23 sayılı “Araç Alımı” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet damperli kamyon ve 2 adet pick-up hizmet araçlarının 4734 Sayılı İhale Kanununa göre satın alınmasına meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.

 

Devami..

2016 / 08 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

05.02.2016

Karar No.

08

Kararın Konusu Belediye Başkan Yardımcıları Maaşlarının Tespit Edilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 05 Şubat 2016 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.01.2016 tarih ve 32 sayılı “Belediye Başkan Yardımcıları Maaşlarının Tespit Edilmesi” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Fatime DENGİZ EREN ile Meclis Üyesi Abdullah ÇİFTÇİ’nin maaşlarının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ncu maddesinin 8’inci Maddesine istinaden belediye başkanına verilen ödeneğin 1/2’si olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

Devami..
Toplam 33 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567...102030...Son »