2016 / 25 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

03.05.2016

Karar No.

25

Kararın Konusu Dilaver Köprüsü

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Rukiye ERYILMAZ-Belediye Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 03 Mayıs 2016 Salı günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun hazırladığı 29.04.2016 tarih ve 4 nolu “Dilaver Köprüsü” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

Dilaver Köprüsü; ilçemize bağlı birçok köy yolu ile Mardin ili Mazıdağı ve Derik ilçeleriyle de bağlantısı olduğundan aşırı bir trafik akışına sahip ve ağır yük araçları (kamyon, tır, biçerdöver v.b.) geçişlerinin dahi bu köprü üzerinden sağlandığı,

Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından halkın ve kurumların talebi üzerine köprünün aslına uygun bir şekilde 2012 yılında restore edildiği, ancak yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı tekrar yıkıldığı,

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından her ne kadar Dilaver Köprüsünün trafiğe kapatılması yönünde karar alınmışsa da, trafik akışının halen devam ettiği,

Köprünün dar bir kavşakta olması nedeniyle de sık sık kazalara da sebebiyet verdiği görülmüştür.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı komisyonumuzca da köprünün trafik geçişine kapatılması kanaatine varılmış, alternatif bir köprünün yapılmasına, yapılacak köprünün de Diyarbakır’dan geliş güzergâhında, köprünün 50 metre sağında yapılması uygun görülen rapor, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

 

Devami..

2016 / 24 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

03.05.2016

Karar No.

24

Kararın Konusu Dilaver Köprüsü

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Rukiye ERYILMAZ-Belediye Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 03 Mayıs 2016 Salı günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun hazırladığı 22.04.2016 tarih ve 2 nolu “Dilaver Köprüsü” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemize bağlı Şeyhçoban sınırları içerisinde eski Derik yolu güzergâhında bulunan tarihi Dilaver Köprüsü; eski Derik yolu diye bilinen grup köy yolu üzerinde kurulu bulunan tarihi bir yapı olduğu,

Diyarbakır Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından köprü aslına uygun bir şekilde 2012 yılında restore edildiği, ancak aşırı trafik yoğunluğu ve özellikle ağır yük araçlarının geçişi sebebiyle tekrar yıkıldığı,

17-18 yüzyıl Osmanlı eserlerinden olan Dilaver Köprüsü, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 1. Sınıf tarihi eser olarak tescilinin yapıldığı, anlaşılmıştır.

Komisyonca; köprünün trafiğe kapatılması ve tarihi eser olması nedeniyle korunmaya alınması kanaatine varılmış, alternatif bir köprünün yapılması uygun görülen rapor, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Devami..

2016 / 23 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

02.05.2016

Karar No.

23

Kararın Konusu 2015 Yılı Belediye İdare Kesin Hesabı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Rukiye ERYILMAZ-Belediye Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

MADDE 1– 2015 Bütçe Yılı Giderleri cetvelde görüldüğü üzere; 2.903.966,48 TL Personel Giderleri, 451.433,67 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 5.695.499,64 TL Mal ve Hizmet Alımları, 2.573,28 TL Faiz Giderleri, 731.802,11 TL Cari Transferler ve 6.385.088,57 TL Sermaye Giderleri olmak üzere toplam; 16.170.363,75 TL’dir.

MADDE 2– Bütçe Yılı Tahsilâtı cetvelde; 1.334.056,27 TL Vergi Gelirleri, 124.143,21 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 16.942.919,45 TL Diğer Gelirler, 1.443.139,80 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam; 19.844.258,73 TL’dir.

MADDE 3– Gider bütçesinde yapılan değişikliklerin ilgili karar, tarih ve sayıları ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 4– Yılı içinde tahakkuk edipte tahsil edilmeyen 567.728,49 TL’dir.

MADDE 5– Yılı içinde harcanmayan 4.399.636,25 TL ödenek imha edilmiştir.

İş bu 2015 bütçe yılı idare kesin hesabı meclisçe oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

 

Devami..

2016 / 22 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

08.04.2016

Karar No.

22

Kararın Konusu Dilaver Köprüsü

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 08 Nisan 2016 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Meclis üyelerinden Hadi GÜLÇER, Celal MENEKŞE, Nazim ÖZMEN, Abdulcelil YETİŞTİREN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Suphi TURAN, Mehmet KARACA ve Rahmi ÖZMEN’in imzaları ile meclise sunulan önergede;

İlçemize bağlı Şeyhçoban sınırları içerisinde eski Derik yolu güzergâhında bulunan tarihi Dilaver Köprüsünün gerek dar bir kavşakta olması ve gerekse fazlaca yıpranmasından dolayı sık sık ölümlü trafik kazaları yaşanmaktadır. Bundan dolayı yeni bir köprünün yapılmasını ve konunun ehemmiyeti açısından incelenmesi amacıyla tüm komisyonlara havale edilmesi talep edildi. Talep üzerine meclis başkanı tarafından önergede talep edilen incelemenin İmar ve Bayındırlık ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havale edilerek, hazırlanacak raporların bir sonraki meclis toplantısına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..

2016 / 21 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

08.04.2016

Karar No.

21

Kararın Konusu Kent Parkının İsimlendirilmesi ve İşlevlendirilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 08 Nisan 2016 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.03.2016 tarih ve 86 sayılı, “Kent Parkının İsimlendirilmesi ve İşlevlendirilmesi” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

Belediyemizce yapımı tamamlanmak üzere olan Kent Meydanı ve Kent Parkı isminin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre Nu Jiyan olmasına, Nilüfer Havuzu yanında bulunan yerin yaşlılar ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmete sunulmasına, olimpik yüzme havuzu yanında bulunan yerin de gençlik lokali olarak işlevlendirilmesine oy çokluğu karar verildi.

 

Devami..

2016 / 20 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

07.04.2016

Karar No.

20

Kararın Konusu Cadde ve Sokak İsimlendirilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 07 Nisan 2016 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Çevre ve Sağlık Komisyonunun 25.03.2016 tarih ve 2 sayılı “Cadde ve Sokak İsimleri” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi imar sınırları içerisinde yerleşime açılan Ekinveren Caddesi güzergâhı okullar civarındaki 2 (iki) cadde ve 4 (dört) sokağa sırasıyla;

Caddeler; 1-Mahabad Caddesi ve 2-Metina Caddesi,

Sokaklar; 1-Bınevş Sokak, 2-Şilan Sokak, 3-Zana Sokak ve 4-Eğitim Sokak olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre adlandırılmalarına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Devami..
Toplam 33 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »