2017/ 23 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

11.08.2017

Karar No.

23

Kararın Konusu Yeni Küme Evleri İsmi Verilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 11 Ağustos 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 23.06.2017 tarih ve 1 sayılı ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.06.2017 tarih ve 6 sayılı “Sokak veya Küme Evleri” konulu raporları incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Alabaş Mahallesi sınırları içerisinde; ancak mahalleye epeyce uzak ve mahallenin batısında, tepe sayılan bir mevkide, okullardan yaklaşık 2 kilometre uzakta ve 40 hane olan yerleşim yerinin; alınan Komisyon kararları doğrultusunda Alabaş Mahallesine bağlı küme evleri olmasına ve Azizoğlu olarak adlandırılmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre tasdik olunur.

 

 

 

İsmail ŞANLI

Çınar Kaymakamı

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/23

Kararın Tarihi                          :           11/08/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           14/08/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

İmzası                                      :

Devami..

2017/ 22 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

09.06.2017

Karar No.

22

Kararın Konusu Sözleşmeli Personel Ücretleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Haziran 2017 Cuma günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.06.2017 tarih ve 64 sayılı “Sözleşmeli Personel Ücretleri” konulu yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, belediyemizde ihtiyaca binaen tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerin aylık ücretlerinin, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel ücret tavanlarına ilişkin tablo doğrultusunda belirlenen kadro ve unvanlar bazında belirtilen miktarlara göre belirleme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, 15.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Teknik Hizmetleri Sınıfına dâhil 1 adet 8 dereceli Mimar için aylık net 2.750,01 TL + kadro karşılığı ek ücret, 1 Adet 8 dereceli Mühendis için aylık net 2.750,01 TL + kadro karşılığı ek ücret, 1 Adet 9 dereceli Sosyolog için aylık net 2.187,61 TL + kadro karşılığı ek ücret, Sağlık Hizmetlerini Sınıfına dâhil 1 adet 8 dereceli Sosyal Çalışmacı için aylık net 2.196,54 TL + kadro karşılığı ek ücret, Genel İdari Hizmetleri Sınıfına dâhil 1 adet 7 dereceli Eğitmen için aylık net 1.682,62 TL + kadro karşılığı ek ücret ve 1 adet 9 dereceli Kameraman için aylık net 1.655,13 TL + kadro karşılığı ek ücret olarak belirlenmesine meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/22

Kararın Tarihi                          :           09/06/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           09/06/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

Devami..

2017/ 21 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

08.06.2017

Karar No.

21

Kararın Konusu Yeni Sokak İsmi Verilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 08 Mayıs 2017 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.06.2017 tarih ve 66 sayılı yazıları ekinde sunulan “Sokak veya Küme Evleri” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Ağaçsever mahalle sınırları içerisinde fakat mahalle merkezine uzak olduğu iddia edilen ve bu sebeple sokak veya küme evleri olarak adlandırılması talep edilen yerleşim yerlerinin tespit edilmesi, adlandırılması ile ilgili çalışmaların yapılmasına, bu konuda gerekli incelemeleri yapmak ve meclise bilgi sunmak üzere konunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/21

Kararın Tarihi                          :           08/06/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           09/06/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

İmzası                                      :

 

Devami..

2017/ 20 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

07.06.2017

Karar No.

20

Kararın Konusu Yeni Sokak İsmi Verilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 07 Mayıs 2017 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.06.2017 tarih ve 65 sayılı yazıları ekinde sunulan “Sokak veya Küme Evleri” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Alabaş mahalle sınırları içerisinde fakat mahalle merkezine uzak olduğu iddia edilen ve bu sebeple sokak veya küme evleri olarak adlandırılması talep edilen yerleşim yerlerinin tespit edilmesi, adlandırılması ile ilgili çalışmaların yapılmasına, bu konuda gerekli incelemeleri yapmak ve meclise bilgi sunmak üzere konunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/20

Kararın Tarihi                          :           07/06/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           09/06/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

İmzası                                      :

Devami..

2017/ 19 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.06.2017

Karar No.

19

Kararın Konusu Gayrimenkul (Arsa) Satışı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Haziran 2017 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2017 tarih ve 5 sayılı “Gayrimenkul (Arsa) Satışı” konulu yazı ve ekleri incelenerek gereği düşünüldü.

Yeni ve Fatih Mahallelerinde bulunan ve vatandaşların tasarrufunda bulunan taşınmazlar, Kadastro çalışmalarında Tapu’da Belediye adına kayıt edilmiştir.

Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi amacıyla, halen mülkiyeti belediye adına kayıtlı ilçemiz Yeni Mahallede bulunan 174 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 399,09 m2 yüzölçümlü arsa ve Fatih Mahallesinde bulunan 218 ada, 47 nolu parselde kayıtlı 123,76 m2 yüzölçümlü arsa taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre satışlarının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenin yetkili kılınmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/19

Kararın Tarihi                          :           06/06/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           09/06/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

İmzası                                      :

Devami..

2017/ 18 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

26.05.2017

Karar No.

18

Kararın Konusu Geçici İşçi Vizeleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 26 Mayıs 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Belediye Başkanı Mimar Ahmet CENGİZ’in 22.05.2017 tarih ve 60 sayılı “Geçici İşçi Vizeleri” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

6360 sayılı Yasa ile ilçemize bağlı köyler mahalle olarak belediyemize katılmasına paralel olarak hizmet alanımız genişlemiş ve birtakım hizmet zorunluluklarını da beraberinde getirmiştir. Ayrıca son dönemde KHK ve OHAL kapsamında birçok personelimiz işten çıkarılmış, hizmetlerimiz durma noktasına gelmiş, belediyemiz 12 adet memur, 2 adet sözleşmeli memur, 16 adet daimi işçisi yanında, 25 adet geçici işçi ile hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24’üncü maddesi doğrultusunda; ekli cetvelde görüldüğü üzere 2017 mali yılı içerisinde, park, bahçe ve temizlik işleri ile benzeri alanlarda 5 ay, 29 gün çalıştırılmak üzere 25 adet (25×5 ay 29 gün= 4475 adam/gün), iş makinelerin kullanımı için 5 ay, 29 gün çalıştırılmak üzere 8 adet (8×5 ay 29 gün= 1432 adam/gün), Kamyon, traktör v.b. diğer vasıtaların kullanımı için 5 ay, 29 gün çalıştırılmak üzere 8 adet (8×5 ay 29 gün= 1432 adam/gün) ve büro hizmetlerinde 5 ay, 29 gün çalıştırılmak üzere 4 adet (4×5 ay 29 gün= 716 adam/gün) olmak üzere toplam 8055 Adam/gün geçici iş pozisyonunun Belediye Başkanlığınca 5620 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılabilmesini teminen vize edilmesine meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/18

Kararın Tarihi                          :           26/05/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           29/05/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

Devami..
Toplam 39 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »