2015 / 24 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

10.04.2015

Karar No.

24

Kararın Konusu İhtisas Komisyonları Üye Seçimi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 10 Nisan 2015 Cuma günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonu

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre Nisan 2016’ya kadar bir yıllığına görev yapacak olan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine nispi temsil yöntemi doğrultusunda aday olan, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)’den Fatime DENGİZ EREN, Mehmet KARACA, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Rahmi ÖZMEN, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Mehmet ÇAKMAK adlı meclis üyeleri için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylamayla aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine,

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre 2016’ya kadar bir yıllığına görev yapacak olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine nispi temsil yöntemi doğrultusunda aday olan, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)’den Deniz DEMİR, Muazzez BATUR, Suphi TURAN ve Sedat AY, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Celal MENEKŞE adlı meclis üyeleri için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylamayla aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

 

Devami..

2015 /23 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

10.04.2015

Karar No.

23

Kararın Konusu Encümen Üye Seçimi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 10 Nisan 2015 Cuma günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre, Nisan 2016’ya kadar görev yapacak olan encümen üyeliğine aday olan Beyaz KAPLAN ile Abdullah ÇİFTÇİ için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre 25 (Yirmibeş) adet mühürlü zarf dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu 25 (Yirmibeş) adet kabul oyu ile Encümen üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

Devami..

2015 / 22 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

09.03.2015

Karar No.

22

Kararın Konusu Şef ve Amirliklerin Kurulması

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Belediye Başkanı Mimar Ahmet CENGİZ’in 05.03.2015 tarih ve 78 sayılı “Şef ve Amirliklerin Kurulması” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

Belediyemizde mevcut Müdürlükler bünyesinde çalıştırılması amacıyla;

Belediyemiz meclisinin 07.06.2010 tarih ve 32 sayılı kararıyla daha önce oluşturulan şefliklerin iptal edilerek; Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 adet İnsan Kaynakları, Eğitim ve Arşiv Şefliği, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 Adet Makine İkmal Şefliği, 1 adet Birim Fiyatları, Kesin Hesap, Yapım ve Kontrol Şefliği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde 1 adet Yapı Kontrol ve Ruhsat Şefliği, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 1 adet Tahakkuk Tahsilât Şefliği ve 1 adet Muhasebe Şefliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 adet Çevre Koruma, Park ve Bahçeler Şefliği, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 1 adet İdari İşler Şefliği, 1 adet Satın Alma Şefliği ve 1 adet Bilgi İşlem Şefliği, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 1 adet Sosyal Hizmetler ve Yardım İşleri Şefliği, 1 adet Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şefliği ile 1 adet Spor İşleri Şefliği, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde de 1 adet Seyyar Ekip Amirliği ile 1 adet Denetim Ekip Amirliği kadrolarının tahsis edilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Devami..

2015 / 21 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

09.03.2015

Karar No.

21

Kararın Konusu Geçici İşçi Vizesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Belediye Başkanı Mimar Ahmet CENGİZ’in 05.03.2015 tarih ve 77 sayılı “Geçici İşçi Vizeleri” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24’üncü maddesi doğrultusunda; ekli cetvelde görüldüğü üzere 2015 mali yılı içerisinde çalıştırılmak üzere, 25 adet (25×5 ay 29 gün=4475 adam/gün) geçici iş pozisyonunun Belediye Başkanlığınca 5620 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılabilmesini teminen vize edilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Devami..

2015 /20 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

09.03.2015

Karar No.

20

Kararın Konusu İşçi Kadro İhdasları

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.03.2015 tarih ve 76 sayılı “İşçi Kadro İhdasları” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile C7 grubuna dâhil edilen Belediyemiz, daha önce 36 olan işçi norm kadroları sayısı 83’e çıkarılmıştır. Belediyemiz yapısına uygun olarak hazırlanan işçi kadro ihdas teklif cetvelinde:

17840 unvan kodlu 2 adet Operatör, 25700 unvan kodlu 2 adet Ustabaşı, 25560 unvan kodlu 3 adet Usta, 10820 unvan kodlu 15 adet İşçi, 22580 unvan kodlu 11 adet Şoför, 26320 unvan kodlu 2 adet Yağcı, 24080 unvan kodlu 12 adet Temizlik İşçisi kadrolarının Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ihdas edilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Devami..

2015 /19 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

09.03.2015

Karar No.

19

Kararın Konusu Memur Kadro İhdasları

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.03.2015 tarih ve 75 sayılı “Memur Kadro İhdasları” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile C7 grubuna dâhil edilen Belediyemiz, daha önce 63 olan memur norm kadroları sayısı 166’ya çıkarılmıştır. Belediyemiz yapısına uygun olarak hazırlanan memur kadro ihdas teklif cetvelinde:

Genel İdari Hizmetler Sınıfından (GİHS); 10000 unvan kodlu 1 adet 1 dereceli Belediye Başkan Yardımcısı, 6175 unvan kodlu 3 adet 5 dereceli Uzman, 6835 unvan kodlu 6 adet 7 dereceli Şef, 6188 unvan kodlu 2 adet 6 dereceli Mali Hizmetler Uzmanı, 6285 unvan kodlu 1 adet 9 dereceli Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 7820 unvan kodlu 2 adet 11 dereceli Bilgisayar İşletmeni, 9880 unvan kodlu 4 adet 7 dereceli Eğitmen, 6410 unvan kodlu 3 adet 8 dereceli Muhasebeci, 7825 unvan kodlu 2 adet 11 dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 7555 unvan kodlu 2 adet 9 dereceli, 2 adet 10 dereceli, 3 adet 11 dereceli, 4 adet 13 dereceli Memur, 7950 unvan kodlu 2 adet 11 dereceli, 3 adet 13 dereceli Şoför, 13010 unvan kodlu 1 adet 5 dereceli Zabıta Amiri, 9935 unvan kodlu 4 adet 9 dereceli Zabıta Komiseri, 9950 unvan kodlu 8 adet 9 dereceli, 8 adet 11 dereceli, 8 adet 13 dereceli Zabıta Memuru,

Teknik Hizmetler Sınıfından (THS); 8505 unvan kodlu 1 adet 8 dereceli Mimar, 13500 unvan kodlu 1 adet 8 dereceli Peyzaj Mimarı, 8500 unvan kodlu 4 adet 8 dereceli Mühendis, 8750 unvan kodlu 2 adet 7 dereceli, 2 adet 9 dereceli Tekniker, 8535 unvan kodlu 1 adet 8 dereceli Şehir Plancısı, 7565 unvan kodlu 1 adet 11 dereceli Ölçü ve Ayar Memuru, 8790 unvan kodlu 4 adet 11 dereceli Teknisyen, 6495 unvan kodlu 1 adet 9 dereceli Sosyolog,

Sağlık Hizmetleri Sınıfından (SHS); 8110 unvan kodlu 1 adet 8 dereceli Tabip, 8400 unvan kodlu 2 adet 11 dereceli Hemşire, 8410 unvan kodlu 1 adet 11 dereceli Sağlık Memuru, 6340 unvan kodlu 2 adet 8 dereceli Sosyal Çalışmacı, 6342 unvan kodlu 1 adet 8 dereceli Sosyal Hizmet Uzmanı, 8155 unvan kodlu 1 adet 8 dereceli Psikolog,

Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS); 9325 unvan kodlu 1 adet 13 dereceli Sağlık Teknisyen Yardımcısı, 9455 unvan kodlu 2 adet 13 dereceli Bahçıvan ve 9400 unvan kodlu 2 adet 13 dereceli Hizmetli kadrolarının Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ihdas edilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..
Toplam 39 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...30...Son »