2014 / 25 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2015 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

04.09.2014

Karar No.

25

Kararın Konusu Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Belediye Başkanı: Ahmet CENGİZ,
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 04 Eylül 2014 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 234 sayılı, “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri” konulu yazısı ekinde sunulan vergi ve harç tarifeleri ile ilgili olarak gerekli düzenlemeler yapılmak üzere görevlendirilen Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu komisyon raporu meclise sunulmuş olup, okunmaya başlandı.

A)      İLAN ve REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan

20

100

60

55

50

40

Cadde

20

100

50

45

40

20

Sokak

20

100

40

35

30

10

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları

8

40

35

30

25

20

Diğer

8

40

30

25

20

10

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan

2

10

10

8

6

4

Cadde

2

10

9

7

5

3

Sokak

2

10

6

5

4

2

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

80

60

40

30

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

60

50

40

25

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde

0,01

0,25

0,15

0,10

0,05

0,03

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde

0,02

0,5

0,30

0,20

0,10

0,05

B)      EĞLENCE VERGİSİ (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

 

50 m²’ye kadar

5

100

20

16

12

8

51 m²-150 m² arası

5

100

25

20

15

12

151 m²-300 m² arası

5

100

30

25

20

18

301 m²’den yukarı

5

100

35

30

25

20

4 yıldızlı otelde

5

100

40

 35

30

25

5 yıldızlı otelde

5

100

50

45

40

35

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar

5

100

7

6

6

5

26 m²-50 m² arası

5

100

8

7

6

6

51 m²-100 m² arası

5

100

9

8

7

6

101 m²-200 m² arası

5

100

10

9

8

7

201 m²’den yukarı

5

100

11

10

9

8

C)      İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52′nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

1,50

1,00

0,75

0,50

2. 52′nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

2,5

1,00

0,75

0,60

0,50

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

3,00

2,00

1,00

1,00

3. 52′nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

1,00

0,70

0,50

0,30

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

2,00

1,50

0,90

0,50

D)      TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar

20

800

65

60

55

20

26 m²-100 m² arası

20

800

130

115

100

80

101 m²-250 m² arası

20

800

260

245

225

160

251 m²-500 m² arası

20

800

400

350

300

250

501 m²’den yukarı

20

800

600

500

450

350

E)      İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2 sinden 25 m²’ye kadar

0,1

1

0,40

0,19

0,18

0,15

26 m²-100 m²  arası

0,1

1

0,50

0,27

0,25

0,20

101 m²-250 m² arası

0,1

1

0,55

0,31

0,29

0,24

251 m²-500 m² arası

0,1

1

0,60

0,35

0,33

0,28

501 m²’den yukarı

0,1

1

0,70

0,39

0,37

0,33

1. GRUP: A, B, C, D ve E cetvellerinde geçen vergi ve harçlar için; Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarı, Hükümet Caddesi, Stad Caddesi adreslerindeki işyerleri, A cetveli 2. Madde; Toplu taşıma yapan otobüsler,

2. GRUP: A, B, C, D ve E cetvellerinde geçen vergi ve harçlar için; Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, 19 Mayıs Caddesi adreslerindeki işyerleri, A cetveli 2. Madde; toplu taşıma yapan minibüsler,

3. GRUP: : A, B, C, D ve E cetvellerinde geçen vergi ve harçlar için; Akpınar Caddesi, Anafartalar Caddesi, Badem Caddesi, Ekinveren Caddesi, Gaziosmanpaşa Caddesi, Sağlık Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Ziraat Caddesi, Azizoğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Selahaddini Eyyubi Caddesi, Banka Sokak adreslerindeki işyerleri, A cetveli 2. Madde; Özel şirket araçları,

4. GRUP: : A, B, C, D ve E cetvellerinde geçen vergi ve harçlar için; 1. 2. ve 3. gruplarda yer almayan diğer bulvar, meydan, cadde ve sokaklar adreslerindeki işyerleri, A cetveli 2. Madde; Küçük çaplı firma araçları,

Okunan Plan ve Bütçe Komisyonun hazırlamış olduğu Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine ilişkin komisyon raporu aynı şekliyle kabul edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Devami..

2014 / 24 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2015 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.08.2014

Karar No.

24

Kararın Konusu Yurt Dışı İnceleme Gezisi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Belediye Başkanı: Ahmet CENGİZ,
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06.08.2014 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Belediye Başkanı Ahmet CENGİZ’in Washington, DC’deki en büyük su hizmeti veren şirketi District of Culumbia Water and Sewer Authority’nin Genel Müdürünün davetleri üzerine, İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Geri Kazanım Tesislerinin Akademik kişiler nezaretinde tetkik ve inceleme gezisine ve ayrıca District of Culumbia Water and Sewer Authority’nin Genel Müdürü ile fikir alışverişi kapsamında, New York, Washington, Miami, Las Vegas ve Los Angeles’da 17 Ekim 2014 – 27 Ekim 2014 tarihleri arasında 11 gün 10 gece olarak yapılan bu davete Belediye Başkanımız Ahmet CENGİZ’in katılmasına, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; “yol+yevmiye”lerinin belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

 

Devami..

2014 / 23 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2015 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.08.2014

Karar No.

23

Kararın Konusu Bilirkişi Seçilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Belediye Başkan Vekili: Ahmet CENGİZ,
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06.08.2014 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.07.2014 tarih ve 160 sayılı ”Bilirkişi Seçilmesi” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünce gönderilen yazılarda Kadastro tespitleri yapılacak olan ilçemize bağlı Ağaçsever, Ayveri, Biramehmetağa, Çömçeli, Dişlibaşak, Görece, Gümüştaş, Haliören, Harabe, Karasungur, Kırkağaç, Leblebitaş, Sürendal, Yeşiltaş ve Yazçiçeği Mahallelerinde Mahalle muhtarları aracılığıyla tespit edilen bilirkişilere ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

1-AĞAÇSEVER MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Bedri MENEKŞE Hüseyin

10.01.1960

17719867916

2

Hasan BÜLBÜL Davut

01.01.1956

15481942510

3

Hüseyin DEMİR Seydo

01.01.1956

17956860046

4

Mehmet NERGÜZ Mehmet Reşit

01.01.1953

18826831074

5

Osman DENİZ Ahmet

10.01.1960

16444910492

6

Şevket ÇELİK Abdusselam

08.02.1948

19453810180

2-AYVERİ MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Ahmet MENEKŞE Seydo

01.01.951

39256150450

2

Cevat ARSLAN Ahmet

07.12.1966

40243117530

3

Ferman MENEKŞE Mehmet

13.02.1971

29392479218

4

Hilmi GÜL Mustafa

01.01.1972

27967526756

5

Mehmet Celal ARSLAN Hasan

19.03.1969

40171119958

6

Nezir AKYÜZ Bekir

01.01.1947

38398179008

3-BİRAMEHMETAĞA MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Abdulkadir KAYA Bubo

01.01.1958

43594006102

2

Haşim DEMİR Reşit

17.12.1967

43474009810

3

Kazım SİNEKÇİ Haşim

18.05.1973

42220051950

4

Mahmut SİNEKÇİ Ömer

01.01.1963

40195119460

5

Mehmet Salih SİNEKÇİ Seydo

29.05.1969

40180119970

6

Übeyit DEMİR Sait

25.02.1950

22450711596

4-ÇÖMÇELİ MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Abdi ÇELEBİ İbrahim

01.01.1943

41821064994

2

Ahmet TOY Hamza

03.04.1945

41176086474

3

Genco AKBAŞ Ahmet

03.05.1967

42571039966

4

Cuma TAKRİVERDİ İsa

03.05.1966

42175053108

5

Cuma TURĞAY Hamza

26.05.1965

42862030252

6

Mehmet ABATAYOĞLU Süleyman

02.05.1969

41887062736

5-DİŞLİBAŞAK MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Abdulkerim ARSLAN Abdurrahman

01.01.1964

33751333974

2

Ahmet PİÇAK Celal

01.01.1964

36208252064

3

Fahrettin ARSLAN Temür

03.05.1972

40075123136

4

Kadri ARSLAN Süleyman

01.01.1951

40363113528

5

Mahmut PİÇAK Bişar

03.05.1967

36025258102

6

Nezir ARSLANOĞLU İsmail

01.01.1949

34882296282

6-GÖRECE MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Abdulaziz TAN Abdi

01.01.1955

22390712578

2

Mehmet ÖZPINAR Mustafa

01.01.1949

19753800676

3

Mehmet Sait ÖZPINAR Eyyup

02.03.1964

19735801240

4

Mehmet Salih ÖZPINAR Ömer

28.10.1965

19690802702

5

Menduh ÖZPINAR Hüsso

01.01.1953

19759800458

6

Necat ÖZPINAR Mahmut

06.08.1970

19651804004

7-GÜMÜŞTAŞ MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Abdurrahman ATLI Tevfik

01.01.1951

37369213666

2

Bahattin KAYA Reşit

01.01.1931

35557274086

3

Celalettin AKDAL Mehmet

31.05.1968

40057124014

4

Fethi DOĞAN Abdo

01.02.1966

37747201056

5

Kazım ÇELİK Musa

26.02.1956

37072223556

6

Nesih KUŞ Fettah

30.05.1966

39010158906

8-HALİÖREN MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Bedirhan BÜLBÜLCÜ Şeyhmus

18.05.1964

19960793778

2

Bedirhan GÜLER Abdulkerim

06.08.1971

17131888018

3

Halit GÜLTER Mehmet

31.03.1969

13496009204

4

Hüseyin GÜLTER Hüseyin

01.01.1963

14203985620

5

Haşim EGE Mehmet

01.02.1954

17812865390

6

Mehmet ÇETİNKAYA Musa

11.05.1965

18823831688

9-HARABE MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Abdulkadir DUMAN İbrahim

29.05.1968

11309082284

2

Bişar DAĞTEKİN Süleyman

18.05.1966

11666070344

3

Celalettin ASAR Fuat

03.11.1968

13121021854

4

Halil DAĞTEKİN Süleyman

18.05.1968

11660070562

5

Mehmet Reşit ASAR Fuat

03.11.1966

13124021790

6

Nusret ASAR Hamza

17.02.1943

20971760574

10-KARASUNGUR MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Nurettin KIRMAÇ Mahmut

18.05.1966

39604139106

2

Ahmet KURAL Süleyman

28.05.1967

39130154994

3

İbrahim GÜZEL Veysi

26.09.1971

42655037406

4

İzzettin DAĞHAN Hamo

18.05.1967

35266283768

5

Menduh BALAN İbrahim

29.05.1966

38566173784

6

Tevfik KAYA Halil

01.01.1953

43606005734

 11-KIRKAĞAÇ MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Emin GÖÇLÜ Ahmet

20.10.1963

42304048500

2

Arafat GÖÇLÜ Bahattin

27.08.1973

42211051624

3

Mehmet Emin ÇELİK Şeyhmus

25.11.1954

16178673694

4

Mustafa GÖÇLÜ Bahattin

09.10.1972

42184052512

5

Nuri ÇELİK Süleyman

01.01.1966

42277049498

6

Şeyhmus GÖÇLÜ İbrahim

06.07.1956

42154053532

12-LEBLEBİTAŞ MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Abdurrahman ARTAÇ Ömer

02.11.1965

27688536072

2

Aziz DURMAZ Süleyman

13.01.1959

31948394012

3

Bahri ĞEZAL Mahmut

01.01.1963

32557373702

4

İbrahim AKBAŞ Mehmet

00.00.1938

32950360682

5

Süleyman AKBAŞ Ali

01.01.1956

32920361602

6

Şeref ÇELİK Süleyman

26.03.1959

28756500452

13-YEŞİLTAŞ MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Ahmet KAYA Abdurrahman

01.01.1975

17605872208

2

Celalettin KILINÇ Ali

24.05.1966

14419978430

3

Hüseyin DUMAN Hüseyin

30.07.1970

16444910942

4

Mehmet Şirin KAYA Abdulsamet

16.01.1971

17599872468

5

Şevket KAYA Ali

20.08.1969

17566873542

6

Yılmaz ARSLAN Bubo

01.08.1961

15175953242

14-YAZÇİÇEĞİ MAHALLESİ

S. NO.

ADI SOYADI BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

T.C. KİMLİK NO.

1

Bahri OKRA Feraç

30.07.1961

12932027512

2

Bedri ERDENLİ Mehmet

26.05.1968

11012091566

3

Faysel GÖKÜŞ Abdulkadir

01.01.1964

20197785436

4

Mehmet DİLEN Osman

06.03.1965

10244871434

5

Mehmet Selim GÜLMÜŞ Hüseyin

03.03.1949

17011891558

6

Nebi OLUK Ali

22.02.1971

42925027854

Mahalle muhtarları aracılığıyla tespit edilen bilirkişilerin kabulüne belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.

Devami..

2014 / 22 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2015 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

04.08.2014

Karar No.

22

Kararın Konusu Eşbaşkanlar Yönetmenliği

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Meclis 1. Başkanvekili: Ahmet CENGİZ,
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 04.08.2014 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Belediye Eşbaşkanları için hazırlanan “Belediye Eşbaşkanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği” meclis kâtiplerince maddeler halinde okunmaya başlandı.

BELEDİYE EŞ BAŞKANLARI GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21’inci Maddesi ile aynı Kanunu’nun 48’inci maddesi; “Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik,  sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur” denilmektedir.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 6’ncı Maddesinin 1’inci Fıkrası yerel yönetimlere kendi iç örgütlenmelerine özerklik tanıyan içeriktedir.

13 Mart 2014 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan 6529 Sayılı Yasanın 2’nci Maddesi, “siyasi partiler tüzüklerinde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel başkanlık sistemini uygulayabilirler. Eş Genel Başkanlar bu kanunda genel başkan için öngörülen hükümlere tabidir ” olduğu belirtilmektedir

İş bu yönetmenlik, Evrensel düzeyde kabul gören yasal düzenlemeler, 2709 sayılı T.C. Anayasası’nın 10’uncu maddesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddelerinin hukuki gerekçelerinden hareketle hazırlanan bu yönetmelik, idari ve mali özerkliğe sahip olan belediyeleri ve yerel yönetimleri daha katılımcı, daha demokratik, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını etkin kılmak amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç

MADDE 1 — Bu Yönetmenliğin amacı; Geleneksel temsil yönteminin yeterli olmadığı, daha demokratik bir kamu yönetimi için yönetim ve hizmet sunumunda açıklık, katılımcılık, sorumluluk, paylaşım ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesidir. Bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir.

Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için yurttaş taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hâkim kılmak gerekmektedir. Sonuca, yani çıktılara odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, katılımı, paylaşımcılığı, öngörülebilirliği, cinsiyet eşitliğini, temsiliyeti kapsayan mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yönetmenliğin amacı yukarıda belirtilen ilkelerin ışığında, belediye eşbaşkanları çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Mahalli müşterek hizmetlerin yürütümünden sorumlu ve görevli bir kamu tüzel kişisi olan Çınar Belediyesinin hizmet yürütürken hizmetlerinin daha anlaşılır ve etkin kılmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 — Bu Yönetmenlik, belediye eşbaşkanlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — Bu yönetmenlik, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının genel ilkelerine, evrensel düzeyde kabul gören uluslar arası anlaşmalara, 13.03.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6529 sayılı yasanın ilgili maddelerine, 2709 sayılı TC Anayasasının 10’uncu maddesine,  03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 11’inci Maddesinin son fıkrası, 15’inci maddesinin (a,b) fıkrası ve 18’inci Maddesinin (m) fıkrası, 38’inci maddesi, 42 ve 48’inci Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 — Yönetmelikte geçen;

a)   Kanun: 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b)   Meclis: Belediye meclisini

c)    Eş başkan: Belediyeyi yönetecek başkanları ifade eder.

 

Eş Başkan tanımı

MADDE 5 —İlgili kanunda gösterilen ve yerel seçim ile birlikte esas ve usullere göre seçilen Belediye Başkanı ile birlikte meclis üyesi olarak seçilen ve eş başkan olarak belirlenen kişilerdir. Belediyeyi yöneten eş başkanlardan her birini tanımlar.

Eş başkanların görev ve yetkileri

MADDE 6 —  5393 sayılı yasanın 38’inci Maddesinde belirtilen; Belediye başkanına ait görev ve sorumluluklardan aşağıda belirtilen maddeleri, Belediye eş başkanları yerine getirirler.

a) Belediye teşkilâtının en üst amirleri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun bütçeyi, belediye faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargıda temsil etmek veya vekil tayin etmek.

c) Meclise ve encümene başkanlık etmek,

d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

e) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

f) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

j) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

k) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

l) Belediye personelini atamak.

m) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

n) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

o) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

p) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

r) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen diğer görevleri yapmak ve yetkilen kullanmak.

Eş Başkanlar bu görev ve yetkilerini, kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda çift imza ile kullanırlar. Ayrıca; Eş Başkanlar kendi aralarında eşit olarak sorumlu oldukları hizmet birimlerini belirler ve bunu yazılı olarak ilgili hizmet birimlerine bildirirler.

Eşbaşkanların ücretleri

MADDE 7 — İlgili kanunda gösterilen ve yerel seçim ile birlikte esas ve usullere göre seçilen Belediye Eşbaşkanı, Belediye Kanunun 39’uncu Maddesinde belirlenen kriterler ölçüsünde Belediye Başkanı maaşını alır. Belediye Meclisi üyesi olarak seçilen ve Eş Başkan olarak belirlenen Belediye Eşbaşkanına ise 5393 sayılı yasanın 49’uncu Maddenin 7’nci Fıkrasında belirlenen usul ve esaslarca, tavan ücret üzerinden ödeme yapılır.

Belediye Eşbaşkan Vekili

MADDE 8 —İlgili kanunda gösterilen ve yerel seçim ile birlikte esas ve usullere göre seçilen Belediye Eşbaşkanın,  izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde Eşbaşkanların ortak olarak vekâlet verecekleri meclis üyesi belediyeye vekâlet eder.

 

Eşbaşkanların Meclis çalışmaları

MADDE 9 — Meclise, eşbaşkanlar başkanlık eder. Meclise başkanlık edecek eş başkanların bulunmadığı durumlarda vekâlet verdiği eş başkan vekili meclise başkanlık eder. Meclise başkanlık edecek eş başkanlar ve vekilinin bulunmadığı hallerde meclise birinci eş başkan vekili, onun da olmadığı durumda ikinci eşbaşkan vekili başkanlık eder. Eşbaşkanlar, meclis üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde mecliste bulunan eşbaşkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Eşbaşkanlar Meclis çalışmalarını 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisleri Çalışma Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yönetir.

İhtilaf Hali

MADDE 10 — Eş Başkanların Belediye Yönetimi ile ilgili alınacak bir Kararda itilafa düştüğünde konu ilk Belediye Meclisi Toplantısı gündemine alınarak, konunun Mecliste görüşülmesi sonunda Meclisin almış olduğu Karara göre itilaf giderilecektir.

Eşbaşkanlardan birinin görevden ayrılması halinde yapılacak işlemler

MADDE 11 Eş başkanlardan birinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde, yeni eşbaşkanın seçilmesi 5393 Sayılı Belediye kanunun 45’inci Maddesindeki esas ve usullere göre seçilir.

Uygulama

MADDE 12 — İşbu yönetmelikle başka bir yasal düzenleme çatıştığında düzenlenen yönetmelik hükümleri uygulanır, hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 13 — Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ile WEB sitesi veya yerel bir gazetede yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Eşbaşkanları yürütür. Belediye Meclisi denetler.

Okunan Belediye Eşbaşkanları Yönetmeliği meclisçe yapılan oylama sonucu; oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

Devami..

2014 / 21 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2015 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

04.07.2014

Karar No.

21

Kararın Konusu Çok Dilli Anons

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Belediye Başkan Vekili: Fatime DENGİZ EREN
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 04.07.2014 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Meclis Üyelerinden Abdulkadir ARZU, Suphi TURAN ve Rahmi ÖZMEN’e ait meclis başkanlığına sunulan ve gündeme alınan önerge okunarak gereği düşünüldü.

İlçemizde yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu Kürtçe ve Türkçe konuşmaktadır. Farklı dillere sahip kesimlerle daha rahat diyaloglar geliştirmek, belediye hizmetlerini daha sağlıklı ulaştırmak adına; Belediyemize resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektör ve vatandaşlarımızdan gelen hoparlör ilanlarının halkımızca daha anlaşılır bir şekilde ulaştırılabilmesi amacıyla bundan sonra Türkçenin yanında Kürtçe olarak da yapılmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..

2014 / 20 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2015 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

04.07.2014

Karar No.

20

Kararın Konusu DSİ Protokolü

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Belediye Başkan Vekili: Fatime DENGİZ EREN
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 04.07.2014 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifine istinaden; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.06.2014 tarih ve 12 sayılı Çakmak Deresi konulu kararı okunarak gereği düşünüldü.

DSİ Diyarbakır 10. Bölge Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 249794 sayılı yazıları ekinde gönderilen “Diyarbakır-Çınar İlçesi Çakmak Deresi 2. Kısım Taşkın Koruma” projesi kapsamında Belediye hudutları dâhilinde Çakmak Deresi üzerinde yapılacak taşkın koruma inşaatı işinde, projenin ıslah güzergâhı boyunca gerekli olan taşınmaz alanların Belediyemiz tarafından kamulaştırmasına olanak olmadığı dolayısıyla DSİ Diyarbakır 10. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan Protokolün imzalanması talebinin reddine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

 

Devami..
Toplam 33 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...30...Son »