2016 / 31 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.06.2016

Karar No.

31

Kararın Konusu Geçici İşçi Vizeleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Suphi TURAN-Belediye Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Haziran 2016 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Belediye Başkanı Mimar Ahmet CENGİZ’in 30.05.2016 tarih ve 130 sayılı “Geçici İşçi Vizeleri” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24’üncü maddesi doğrultusunda; 2016 mali yılı ikinci altı aylık dönemde, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 30 adet (30×5 ay 29 gün=5370 adam/gün) ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 39 adet (39×5 ay 14 gün=6396 adam/gün) olmak üzere toplam 11766 adam/gün geçici iş pozisyonunun Belediye Başkanlığınca 5620 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılabilmesini teminen vize edilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..

2016 / 30 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.05.2016

Karar No.

30

Kararın Konusu İhtisas Komisyon Üyeleri Seçimi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Rukiye ERYILMAZ-Belediye Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Mayıs 2016 Cuma günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi Nazim ÖZMEZ, Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu üyesi Mahmut DAĞHAN’ın komisyon üyeliklerinden istifa ettikleri, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi Sedat AY’ında komisyon ve meclis çalışmalarına katılmadığından, bu üyeler yerine söz konusu komisyonlara yeni üye belirlenmesi meclise sunuldu.

Halkla İlişkiler Komisyonu üyeliğine meclis üyesi Celal MENEKŞE, Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine meclis üyesi Mehmet ÇAKMAK, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine meclis üyesi Mehmet Mürşit EKİNCİ ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine de meclis üyesi Suphi TURAN’ın aday olduğu görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği aday olunan komisyonlara seçilmelerine karar verildi.

 

Devami..

2016 / 29 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.05.2016

Karar No.

29

Kararın Konusu Tarım Alanında Çalışmalar

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Rukiye ERYILMAZ-Belediye Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Mayıs 2016 Cuma günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Meclis üyelerinden Deniz DEMİR ve Beyaz KAPLAN’ın sunmuş oldukları 29.04.2016 tarihli “Tarım Alanında Çalışmalar” ile ilgili önergeleri meclis görüşülmesine sunuldu.

İlçemizde yaşayan kadın vatandaşlarımızın iş hayatına katılması ve ekonomik kalkınmalarının sağlanması amacıyla; belediyemizce ilçemizde tarımsal alanda yapılabilecek işlerin belirlenmesi, çalışmaların yapılması için belediyemizce arazi kiralama veya satın alınması amacıyla Tarım ve Hayvancılık ile Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonlarına havale edilmesine, komisyonlarca hazırlanacak raporların bir sonraki meclis toplantısına sunulmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Devami..

2016 / 28 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.05.2016

Karar No.

28

Kararın Konusu Kapalı Yolların Açılması

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Rukiye ERYILMAZ-Belediye Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Mayıs 2016 Cuma günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Meclis üyelerinden Mehmet KARACA ve Rahmi ÖZMEN’in sunmuş oldukları 29.04.2016 tarihli “Kapalı Yolların Açılması” ile ilgili önergeleri meclis görüşülmesine sunuldu.

İlçemiz mevcut imar planında yol olarak görünen bazı yerler işgal edilmiş durumdadır. İmar planında yol olarak görünen yerlerin tespiti ve yeniden imara açılması amacıyla, konunun İmar ve Bayındırlık ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına havale edilmesine, komisyonlarca hazırlanacak raporların bir sonraki meclis toplantısına sunulmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..

2016 / 27 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

05.05.2016

Karar No.

27

Kararın Konusu Elektrik Direkleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Rukiye ERYILMAZ-Belediye Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 05 Mayıs 2016 Perşembe günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Meclis üyelerinden Beyaz KAPLAN, Rahmi ÖZMEN ve Muazzez BATUR’un sunmuş oldukları 29.04.2016 tarihli “Elektrik Direkleri” ile ilgili önergeleri meclis görüşülmesine sunuldu.

Bilindiği gibi ilçemizin ortasından geçen Diyarbakır-Mardin karayolunun kuzey kesiminde bulunan elektrik dağıtım şebekesi yer altına indirilmiştir. Ancak Gazi Mahallesi ve Yeşil Mahalle’de bulunan DEDAŞ’a ait çok sayıda elektrik direği bulunmaktadır.

Bu direkler görüntü açısından kirlilik yarattığı gibi yağışlı ve yıldırımlı havalarda insan sağlığını tehdit etmektedir. Bahse konu direklerin kaldırılması hususunda karar alınıp ilgili kuruma iletilmesi ve işlemin takibi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacıyla, konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısına sunulmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Devami..

2016 / 26 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

04.05.2016

Karar No.

26

Kararın Konusu Kadın Voleybol Turnuvası Düzenlenmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Rukiye ERYILMAZ-Belediye Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 04 Mayıs 2016 Çarşamba günü, saat 10.00’da Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Meclis üyelerinden Deniz DEMİR ve Beyaz KAPLAN’ın sunmuş oldukları 29.04.2016 tarihli “Kadın Voleybol Turnuvası Düzenlemesi” ile ilgili önergeleri meclis görüşülmesine sunuldu.

İlçemizde yaşayan genç kadınları spor aktivitelerine teşvik etme amaçlı mahalleler arası kadın voleybol turnuvasının düzenlenmesi,

Bu turnuvanın düzenlenebilmesi için komisyonumuzca mahalle toplantılarının gerçekleştirilmesi,

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Spor İşleri Şefliğinin genç kadınların turnuvada yer alması için eğitim amaçlı destek sunması,

Ayrıca çalışmanın sürdürülebilirliği açısından genç kadınlara yönelik spor aktivitelerinin Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce belirli periyotlarla tekrar edilmesi ve takibin sağlanması amacıyla, konunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısına sunulmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..
Toplam 33 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »