2017/ 29 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

25.10.2017

Karar No.

29

Kararın Konusu Küme Evleri (Haliören Mahallesi)

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 22.09.2017 tarih ve 2 sayılı ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.09.2017 tarih ve 7 sayılı “Haliören Mahallesi” konulu raporları incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Haliören mahalle sınırları içerisinde; mahalle merkezine uzak, mahallenin doğusunda, okullardan yaklaşık 2,200 metre uzakta ve 16 hane olan yerleşim yerinin Bülbülcü Küme Evleri, mahalle merkezine uzak bir diğer yerleşim yerinin ise mahallenin batısında, okullardan yaklaşık 2,000 metre uzakta ve 13 hane olan yerleşim yerinin ise Gündüz Küme Evleri olarak adlandırılmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre tasdik olunur.

 

 

 

Selami KAYA

Çınar Kaymakamı

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/29

Kararın Tarihi                          :           25/11/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

Devami..

2017/ 28 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

24.10.2017

Karar No.

28

Kararın Konusu 2018 Yılı Bütçesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 24 Ekim 2017 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 mali yılı bütçe teklifinin görüşülmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 2018 yılı hazırlık bütçesi teklifi; Gider ve Gelir itibari ile 34.500.000.00 TL  (Otuz milyon beş yüz bin lira)’ya bağlandığı, bütçe tasarısının, “Analitik Bütçe” tekniğine uygun olduğu, 26.09.2017 tarihinde alınan 46 sayılı Encümen kararıyla incelendiği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61. Maddesi gereği yıl içindeki “Gelir ve Gider” tahminlerine göre hazırlandığı, bütçeye bağlı cetvellerin yönetmelikte belirtilen standartlara uyulduğu, kusursuz ve eksiksiz düzenlendiği kararına varılmış olup aşağıya yazıldığı şekliyle uygun bulunmuştur.

GİDER BÖLÜMÜ

01 Personel Giderleri                                              :   6.159.000,00 TL

02 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Giderleri                   :   1.265.000,00 TL

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             : 10.150.000,00 TL

04 Faiz Giderleri                                                     :          5.000,00 TL

05 Cari Transferler                                                 :   1.585.000,00 TL

06 Sermaye Giderleri                                              : 13.036.000,00 TL

09 Yedek Ödenekler                                              :   2.300.000,00 TL

Toplam                                                                  : 34.500.000,00 TL

GELİR BÖLÜMÜ

01 Vergi Gelirleri                                                    :   2.471.000,00 TL

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                           :      299.000,00 TL

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri         :      210.000,00 TL

05 Diğer Gelirleri                                                    : 26.915.000,00 TL

06 Sermaye Gelirleri                                               :   4.605.000,00 TL

Toplam                                                                  : 34.500.000,00 TL

Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun görülen 2018 yılı Gelir Gider Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine göre, kabulüne ve 2018 yılı başından itibaren yürürlüğe konulmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/28

Kararın Tarihi                          :           24/10/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

Devami..

2017/ 27 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

13.09.2017

Karar No.

27

Kararın Konusu Yeni Sokak İsmi Verilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 13 Eylül 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 13.09.2017 tarihli yazısı ekinde sunulan “Sokak veya Küme Evleri” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Yıllarca mahalle sınırları içerisinde fakat mahalle merkezine uzak olduğu iddia edilen ve bu sebeple küme evleri olarak adlandırılması talep edilen yerleşim yerinin tespit edilmesi, adlandırılması ile ilgili çalışmaların yapılmasına, bu konuda gerekli incelemeleri yapmak ve meclise bilgi sunmak üzere konunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/21

Kararın Tarihi                          :           08/06/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           09/06/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

İmzası                                      :

 

Devami..

2017/ 26 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

13.10.2017

Karar No.

26

Kararın Konusu Yeni Sokak İsmi Verilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 13 Ekim 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 13.09.2017 tarihli yazıları ekinde sunulan “Sokak veya Küme Evleri” konulu yazı eklerindeki dilekçeler incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Haliören mahalle sınırları içerisinde fakat mahalle merkezine uzak, doğusunda ve batısında olmak üzere iki yerde olduğu iddia edilen ve bu sebeple küme evleri olarak adlandırılması talep edilen yerleşim yerlerinin tespit edilmesi, adlandırılması ile ilgili çalışmaların yapılmasına, bu konuda gerekli incelemeleri yapmak ve meclise bilgi sunmak üzere konunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/20

Kararın Tarihi                          :           07/06/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           09/06/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

İmzası                                      :

Devami..

2017 25 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

11.08.2017

Karar No.

25

Kararın Konusu Sözleşmeli Personel Ücretleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 11 Ağustos 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.08.2017 tarih ve 125 sayılı “Sözleşmeli Personel Ücretleri” konulu yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, belediyemizde ihtiyaca binaen tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerin aylık ücretlerinin, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel ücret tavanlarına ilişkin tablo doğrultusunda belirlenen kadro ve unvanlar bazında belirtilen miktarlara göre belirleme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, Teknik Hizmetleri Sınıfına dâhil 1 adet 9 dereceli Mühendis için aylık net 2.940,32 TL + kadro karşılığı ek ücret olarak belirlenmesine meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

BAŞKAN

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/25

Kararın Tarihi                          :           11/08/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           14/08/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdür V.

İmzası                                      :

Devami..

2017/ 24 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

11.08.2017

Karar No.

24

Kararın Konusu Yeni Sokak İsmi Verilmesi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 11 Ağustos 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 30.06.2017 tarih ve 2 sayılı ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.06.2017 tarih ve 7 sayılı “Sokak veya Küme Evleri” konulu raporları incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Ağaçsever Mahallesi sınırları içerisinde; ancak mahallenin çok farklı bir mevkiinde ve yaklaşık 5 kilometre uzakta ve 7 hane olan yerleşim yerinin; alınan Komisyon kararları doğrultusunda Ağaçsever Mahallesine bağlı küme evleri olmasına ve Mamakıl olarak adlandırılmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre tasdik olunur.

 

 

 

İsmail ŞANLI

Çınar Kaymakamı

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :    2017/24

Kararın Tarihi                          :    11/08/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :    14/08/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :    Mehmet ÇETİNER

Görevi                                     :    Yazı İşleri Müdür V.

İmzası

Devami..
Toplam 39 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »