2016 / 18 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

05.04.2016

Karar No.

18

Kararın Konusu 2015 Yılına Ait Tahsilât Denetim Raporu

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 05 Nisan 2016 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince 2015 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerine dair Denetim Komisyonu üyelerince hazırlanan Denetim Raporu okundu.

Düzenlenen raporda herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı ve özveriyle hazırlanan raporu düzenleyen komisyon üyelerine teşekkür edilerek, kanun gereği meclisin bilgisine sunuldu. 2015 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerine dair Denetim Komisyonu üyelerince hazırlanan rapor işaretli oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

 

 

Devami..

2016 / 17 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

05.04.2016

Karar No.

17

Kararın Konusu 2015 Yılına Ait Faaliyet Raporu

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 05 Nisan 2016 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince hazırlanan 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclislerinin Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 9’uncu Maddesine göre Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Mürşit EKİNCİ tarafından meclise sunuldu, açıklamalarda bulundu.

2015 Mali Yılına ait Faaliyet Raporuna yönelik meclis üyelerince söz alan olmadı, akabinde 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisine sunulduğu şekli ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (b) bendine göre işaretli oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

 

Devami..

2016 / 16 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

05.04.2016

Karar No.

16

Kararın Konusu İhtisas Komisyonları Seçimlerinin Yapılması

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 05 Nisan 2016 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19’uncu Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin de 19’uncu maddesine göre yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, iki asil ve iki yedek olmak üzere dört meclis kâtibi ile Belediye Meclisleri Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesine göre de iki encümen üye seçimlerine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre Nisan 2017’ye kadar bir yıllığına görev yapacak olan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine nispi temsil yöntemine göre aday olan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Deniz DEMİR, Beyaz KAPLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Rahmi ÖZMEN, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Mahmut DAĞHAN için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine,

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre Nisan 2017’ye kadar bir yıllığına görev yapacak olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine nispi temsil yöntemine göre aday olan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Deniz DEMİR, Beyaz KAPLAN, Rahmi ÖZMEN ve Mehmet KARACA, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Nazim ÖZMEN için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

Devami..

2016 / 15 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

04.04.2016

Karar No.

15

Kararın Konusu Belediye Organları Seçimlerinin Yapılması

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 04 Nisan 2016 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19’uncu Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin de 19’uncu maddesine göre yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, iki asil ve iki yedek olmak üzere dört meclis kâtibi ile Belediye Meclisleri Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesine göre de iki encümen üye seçimlerine geçildi.

Meclis Başkan Vekilleri

Meclis 1. Başkan Vekilliğine aday olan Mehmet Mürşit EKİNCİ için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama sonucu 23 (Yirmiüç) adet kabul kullanıldığı, bu oylamaya göre oy birliği ile Mehmet Mürşit EKİNCİ’nin Meclis 1. Başkan Vekilliğine,

Meclis 2. Başkan Vekilliğine aday olan Muazzez BATUR için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama sonucu 23 (Yirmiüç) adet kabul kullanıldığı, bu oylamaya göre oy birliği ile Muazzez BATUR’un Meclis 2. Başkan Vekilliğine,

Meclis Kâtipleri

Asil meclis kâtipliğine aday olan Kevser ARSLAN ile Rahmi ÖZMEN için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre Yapılan gizli oylama sonucu mühürlü zarflar toplanarak yapılan açık tasnifinde 23 (Yirmiüç) adet kabul oyu kullanıldığı, bu oylamaya göre Kevser ARSLAN ile Rahmi ÖZMEN’in ve oy birliği ile asil Meclis Kâtipliğine,

Yedek meclis kâtipliğine aday olan Deniz DEMİR ile Mehmet KARACA için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama sonucu 23 (Yirmiüç) adet kabul oyu kullanıldığı, bu oylamaya göre Deniz DEMİR ile Mehmet KARACA’nın oy birliği ile yedek Meclis Kâtipliğine,

Encümen

Nisan 2017’ye kadar görev yapacak encümen üyeliğine aday olan Muazzez BATUR ile Suphi TURAN için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama sonucu mühürlü zarflar toplanarak yapılan açık tasnifinde 8 (Sekiz) adet boş, 15 (Onbeş) adet kabul oyu kullanıldığı, bu oylama doğrultusunda Muazzez BATUR ile Suphi TURAN’ın oy çokluğu ile encümen üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

Devami..

2016 / 14 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

11.03.2016

Karar No.

14

Kararın Konusu Üye Belediyelere Yardım

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 11 Mart 2016 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.03.2016 tarih ve 99 sayılı, “Üye Belediyelere Yardım” konulu yazıları incelenerek gereği düşünüldü.

Birlik üyesi bir kısım belediyelerde son dönemde meydana gelen olaylar nedeniyle içme suyu ve kanalizasyon hatları ile üst yapıda büyük yıkımlar oluşmuş, hatlar kısmen kullanılamaz hale gelmiş ve şehirlerde yaşayan vatandaşlara hizmet sunulamaz bir hal almıştır. Ayrıca söz konusu ortamlar sebebiyle vatandaşların evleri büyük hasar görmüş işyerleri yıkıma uğramıştır. Öncelikli kuruluş amacı üye belediyeler arasında işbirliklerinin geliştirilmesi ve deneyim paylaşımı olan Birliğimizin böylesi durumlarda kuruluş gerekçesi doğrultusunda hizmet sunması gerekmektedir. Bu kapsamda üye belediyelerimiz arasında işbirliklerini gerçekleştirmek, yıkıma uğramış belediyelerimize el atmak amacıyla bütün birlik üyesi belediyelerin de katkı sunması planlanmış ve bu teklif belediyemize de yapılmış bulunmaktadır.

Çınar Belediyesince; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendi ile 60. Maddesinin (m) bendi hükümleri doğrultusunda birliğe 35.000,00 TL (Otuzbeşbinlira) nakdi yardım yapılmasına meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.

 

Devami..

2016 / 13 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

10.03.2016

Karar No.

13

Kararın Konusu İmar Plan Tadilat

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 10 Mart 2016 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih ve 29 sayılı “İmar Plan Tadilatı”  konulu yazıları ile meclis görüşülmesine sunulan; İlçemiz Yeşil Mahallede, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı 122 Ada 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerde yeni emniyet binası yapımı için imar planında tadilat yapılması talebine istinaden; bir önceki Şubat ayı Meclisinin 03.02.2016 tarihli birleşiminde görüşülüp İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 15-19 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılan araştırmalar aşağıda sunulmuştur.

14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesinde;

“(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.

(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.

b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” denmektedir.

Yukarıda izah edilen yönetmelik maddesinin hükmü gereğince imar planında park (Yeşil Alan) olarak görünen söz konusu alanın tadilatının yapılması, ancak aynı bölgede eşdeğer bir yerin tahsis edilmesi gerektiğinden komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmemiştir. Şeklinde meclise sunulan rapor meclisçe de oy çokluğu ile kabul edilerek, tadilatın yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Devami..
Toplam 39 sayfa, 10. sayfa gösteriliyor.« İlk...89101112...2030...Son »