2015 / 49 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

09.07.2015

Karar No.

49

Kararın Konusu İmar Plan Tadilatı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Temmuz 2015 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.07.2015 tarih ve 193 sayılı “İmar Plan Tadilatı” konulu yazı ve ekindeki dilekçe ve imar paftaları incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Kazıktepe Mahallesinde bulunan; 101 Ada 1, 2, 3 nolu parseller, 102 Ada, 1 nolu parsel ile 125 ada 2, 3 nolu parsellere ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan Patlayıcı Madde Depolama ve Üretim Tesisi yapılmasını mümkün kılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylanması talebine istinaden, konunun detaylıca incelenmesi amacıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..

2015 / 48 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

08.07.2015

Karar No.

48

Kararın Konusu Cadde ve Sokak İsimleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 08 Temmuz 2015 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01.07.2015 tarih ve 2 sayılı raporu ekindeki dilekçe incelenerek gereği düşünüldü.

Raporda belirtilen cadde ve sokak sayılarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazı ekindeki kroki ile uyuşmadığı, dolayısıyla ilgili komisyonca yeniden değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların rapor şeklinde sunulmak üzere sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Devami..

2015 / 47 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.07.2015

Karar No.

47

Kararın Konusu Mahalle Olma Talebi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Temmuz 2015 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 215 sayılı yazısı ekindeki dilekçe incelenerek gereği düşünüldü.

Ayveri Mahallesine bağlı Kurik sokağının Ayveri mahallesinden ayrılarak, müstakil mahalle olmak istemeleri konusu ile ilgili olarak;

Meclis üyelerince yapılan görüşmeler sonucu; mahalle ve yönetimi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesi doğrultusunda gerekli inceleme ve çalışmaların yapılması amacıyla Halkla İlişkiler ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havale edilmesine, komisyonlar tarafından hazırlanacak bilgi ve belgelerin rapor şeklinde sunulmak üzere sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

Devami..

2015 / 46 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

05.06.2015

Karar No.

46

Kararın Konusu Cadde ve Sokak İsimleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 05 Haziran 2015 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2015 tarih ve 159 sayılı “Yeni Cadde ve Sokak İsmi” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Yeni mahallede imar sınırları içerisinde yerleşime açılan Mardin karayolu güzergâhında yapılacak yeni yapılar için cadde ve sokak isimlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup, Meclis üyelerince konunun detaylıca incelenmesi, yerleşime açılan cadde ve sokaklara isim verilerek bir sonraki meclis toplantısına sunulmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Devami..

2015 / 45 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

04.06.2015

Karar No.

45

Kararın Konusu Mahalle Olma Talebi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 04 Haziran 2015 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Çınar Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarihli birleşiminde, ilçemize bağlı Haliören Mahallesi Muhtarı Mahmut ÖZGÜLTER’in vermiş olduğu dilekçe üzerine görevlendirilen İmar ve Bayındırlık Komisyonunun hazırlamış olduğu 29.05.2015 tarih ve 1 nolu raporu olduğu şekliyle okunmaya başlandı;

Haliören Mahallesine bağlı Suçıkan ve Düğrük sokaklarının Haliören mahallesinden ayrılarak, Düğrük adı altında müstakil mahalle olmak istemeleri konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

1-        Suçıkan ve Düğrük sokaklarının bağlı olduğu Haliören Mahallesine 8 kilometre uzaklıkta olduğu,

2-        Sokak sakinleri ile yapılan görüşmelerde, Haliören mahallesine çok uzak oldukları, özellikle muhtarlıkla ilgili işlemler için mahalleye ancak araç ile gitmek zorunda kaldıkları,

3-        Düğrük adında mahalle olmak istediklerini belirttiği,

4-        Komisyonumuzca adı geçen sokakların birbirlerine 1500 metre mesafede olduğu görülmüş, dolayısıyla komisyonumuzca da mahalle olmalarında bir sakınca olmadığı kanaatine varılmıştır.

Okunan komisyon raporu hakkında leh veya aleyhte söz alan meclis üyesi olmayınca, sokakların mahalle olması için ilgili kurumlarla yazışmaların yapılmasına ve bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesi işaretli oylamaya sunuldu, meclisçe oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.

Devami..

2015 / 44 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

03.06.2015

Karar No.

44

Kararın Konusu Mahalle Olma Talebi

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rukiye ERYILMAZ, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 03 Haziran 2015 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Çınar Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarihli birleşiminde, ilçemize bağlı Haliören Mahallesi Muhtarı Mahmut ÖZGÜLTER’in vermiş olduğu dilekçe üzerine görevlendirilen Halkla İlişkiler Komisyonunun hazırlamış olduğu 28.05.2015 tarih ve 2 nolu raporu olduğu şekliyle okunmaya başlandı;

Haliören Mahallesine bağlı Suçıkan ve Düğrük sokaklarının Haliören mahallesinden ayrılarak, Düğrük adı altında müstakil mahalle olmak istemeleri konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

1-        Suçıkan ve Düğrük sokakları hane sayılarının 60 adet olduğu,

2-        Söz konusu sokaklarda oturan nüfusunun 526 kişi olduğu,

3-        Sokak sakinleri ile yapılan görüşmelerde, mahalle olmak için gereken şartları sağladıkları ve artık mahalle olmak istediklerini belirttiği, görülmüştür.

Okunan komisyon raporu hakkında leh veya aleyhte söz alan meclis üyesi olmayınca, komisyon raporu işaretli oylamaya sunuldu, meclisçe oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.

Devami..
Toplam 33 sayfa, 10. sayfa gösteriliyor.« İlk...89101112...2030...Son »