2016 / 37 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

10.06.2016

Karar No.

37

Kararın Konusu Gayrimenkul (Arsa) Satışı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 10 Haziran 2016 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 01.06.2016 tarih ve 16 sayılı “Gayrimenkul (Arsa) Satışı” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Yeni ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan arsalar, vatandaşların mağduriyetleri göz önüne alınarak, ihdas işlemleri yapılıp tapular çıkarılmıştır.

İhdası yapılan arsalar vatandaşların tasarrufunda olup, ilgililerin mağdur edilmemesi amacıyla, halen mülkiyeti belediye adına kayıtlı ilçemiz Yeni Mahallede bulunan 259 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 135,92 m2’lik arsa ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 250 ada, 76 nolu parselde kayıtlı 63,87 m2’lik arsa taşınmazlar ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması amacıyla imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilmesine meclisçe oy birliğiyle karar verildi.

Devami..

2016 / 36 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

09.06.2016

Karar No.

36

Kararın Konusu Kapalı Yolların Açılması

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Haziran 2016 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Bayındırlık Komisyonunun hazırladığı 27.05.2016 tarih ve 5 nolu “Kapalı Yolların Açılması” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz mevcut imar planında yol olarak görünen, ancak işgal durumundaki yolların tespiti ile ilgili olarak Komisyonca, gerek belediyede gerekse mahallinde yapılan araştırmalar aşağıda sunulmuştur.

Yeni Mahalle;

Hasan ZENOL ve Muhyettin ZENOL’a ait bahçeler, Celal NERGİZ ve Şeyhmus GÖKALP’a ait yapılar, Yayla Sokak mevkiinde Şerif GÜKEM ve akrabasına ait yapı, Kadoil Petrol civarındaki Galip DEMİR ve Mehmet DEMİR tarafından kullanılan alan, Kurtoğlu caddesi güzergâhında Hadi YAKUT ve Murat YÜN’e ait yapılar,

Eski Mahalle;

Karaamid sokak civarında Şirin TEKKAL’a ait yapı, Eski mahalle cami sınırı genişletilerek yol işgal edildiği,

Gazi Mahalle;

Mezarlık duvarı ve 4 katlı yapı imar yolunda, ayrıca imar yolu içinde mezarlıklar mevcut, Sedat GÜLER ve Hacı AKDAĞ’a ait yapılar,

Cumhuriyet Mahalle;

Öztürk petrol civarında petrole ait işgal olduğu, Hacı SANSAN’a ait avlu, Arafat TEKGÜL’e ait yapı,

Fatih Mahalle;

Gül Caddesinde Fesih DALAR ve Cuma KILINÇ’a ait yapıların imar yollarında olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir. İmar yolunda olan bu yapılar hakkında meclisimizin vereceği karar doğrultusunda, işgal edilen alanın metrekare cinsinden tespiti de ayrıca yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor olduğu şekliyle, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Devami..

2016 / 35 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

08.06.2016

Karar No.

35

Kararın Konusu Tarım Alanında Çalışmalar

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 08 Haziran 2016 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun hazırladığı 27.05.2016 tarih ve 2 nolu “Tarım Alanında Çalışmalar” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonunca belirlenen ekim çalışmaları kapsamında, ekim yapılacak arazi araştırması yapıldı.

İlçedeki çiftçilerimizle yapılan görüşmeler sonucunda; ilçemiz çiftçilerinden Zahir ELİBOL; DİSKİ hizmet binası civarında mülkiyeti kendisine ait 3 dönümlük araziyi bedelsiz olarak geçici süreliğine ekim çalışmalarına izin verdi.

İzin verilen arazi, sahibi ve komisyonca mahallinde tespiti yapılarak sınırları belirlendi.

Belirlenen araziye ekim çalışmalarının başlanılması komisyonca uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor olduğu şekliyle, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

 

Devami..

2016 / 34 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

07.06.2016

Karar No.

34

Kararın Konusu Elektrik Direkleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 07 Haziran 2016 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 20.05.2016 tarih ve 3 nolu “Elektrik Direkleri” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Yeşil ve Gazi mahallelerindeki elektrik şebeke bağlantı direklerinin yaklaşık 5 yıl önce yer altına indirildiği,

Aradan geçen süreye rağmen bazı direklerin hala kaldırılmadığı ve bu direklerin görüntü açısından kirlilik yarattığı gibi yağışlı ve yıldırımlı havalarda insan hayatını tehdit ettiği,

Yapılan kontrollerde Yeşil mahallede 5 ve Gazi mahallesinde 4 olmak üzere 9 adet direğin kaldırılmadığı tespit edilmiş, bu direklerin ilgili kurumca kaldırılması için irtibata geçilmesi be bu konuda gerekli işlemlerin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor olduğu şekliyle, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Devami..

2016 / 33 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

07.06.2016

Karar No.

33

Kararın Konusu Tarım Çalışmaları

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 07 Haziran 2016 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonunun hazırladığı 20.05.2016 tarih ve 1 nolu “Tarım Çalışmaları” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

Tarımsal amaçlı hangi alanda çalışma yapılacağı konusunda mahalle toplantıları yapılarak, bilgi alışverişi sağlandı,

Çoğunlukla bamya olmak üzere yaz meyve ve sebzelerinin (Domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz v.s.) ekilmesi uygun görüldü,

Sebze ve meyve ekim çalışmalarında vakti müsait olan kadınların katılımlarının sağlanmasına, ekim çalışmalarına başlanılması amacıyla arazi kiralama veya satın alınması için Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna bilgi verilerek, arazi teminine müteakip çalışmalara başlanılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor olduğu şekliyle, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Devami..

2016 / 32 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.06.2016

Karar No.

32

Kararın Konusu Kadın Voleybol Turnuvası

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Haziran 2016 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun hazırladığı 13.05.2016 tarih ve 3 nolu “Kadın Voleybol Turnuvası Düzenlenmesi” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

Voleybol turnuvası hakkında mahalle toplantıları yapılarak, gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

İlçedeki okullar ziyaret edilerek turnuva hakkında bilgilendirme ve katılımın yapılması için okul idarecileri ile beraber uygun öğrencilerin turnuvaya katılımı sağlandı.

Turnuva öncesi turnuvada yer alacak tüm iştirakçilere Spor İşleri Şefliğince eğitim verilmesi sağlandı.

Turnuva için 6 mahalle, 2 minik ve 1 Kadın Merkezi olmak üzere 9 takım oluşturularak turnuvaya katılım sağlandı.

Turnuvanın 16 Mayıs 2016 tarihi itibariyle başlanılmasına, ayrıca ilçemizde yaşayan genç kadınlarına yönelik yapılacak bu voleybol turnuvasının bundan böyle her yıl düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor olduğu şekliyle, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Devami..
Toplam 33 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »