2017/ 34 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

27.10.2017

Karar No.

34

Kararın Konusu Gayrimenkul (Arsa) Satışı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 27 Ekim 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.10.2017 tarihli “Gayrimenkul (Arsa) Satışı” konulu yazı ve ekleri incelenerek gereği düşünüldü.

Eski Mahallede bulunan ve vatandaşların tasarrufunda bulunan Belediye adına kayıtlı taşınmazlar bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi amacıyla, halen mülkiyeti belediye adına kayıtlı ilçemiz Eski Mahallede bulunan 143 ada, 26 nolu parselde kayıtlı 78,082 m2 yüzölçümlü arsa ve 153 ada, 8 nolu parselde kayıtlı 9,94 m2 yüzölçümlü arsa taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre satışlarının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenin yetkili kılınmasına meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/34

Kararın Tarihi                          :           27/10/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

Devami..

2017/ 33 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

27.10.2017

Karar No.

33

Kararın Konusu Sözleşmeli Personel Ücretleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 27 Ekim 2017 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.10.2017 tarihli “Sözleşmeli Personel Ücretleri” konulu yazısı görüşülerek gereği düşünüldü.

Belediyemize ait Kent Parkında hizmete sunulan tenis, basketbol, voleybol sahaları ile yüzme havuzu tesislerinde verilecek basketbol, voleybol, tenis ve yüzme v.b. branşlarında eğitimler verilebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, ihtiyaca binaen tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecek 2 adet Eğitmenin aylık ücretlerinin, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel ücret tavanlarına ilişkin tablo doğrultusunda belirlenen kadro ve unvanlar bazında belirtilen miktarlara göre belirleme yetkisi Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, 2 adet 7 dereceli Eğitmen için aylık net 1.799,06 TL + kadro karşılığı ek ücret olarak belirlenmesine meclisçe oy çokluğu ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/33

Kararın Tarihi                          :           27/10/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil BİLEN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

Devami..

2017/ 31 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

26.10.2017

Karar No.

32

Kararın Konusu İhtisas Komisyonları Üye Seçimleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 26 Ekim 2017 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.09.2017 tarihli “İhtisas Komisyonları Üyelerinin Seçilmesi” konulu yazısına istinaden, Meclisçe 24.10.2016 tarih ve 50 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ncü Maddesi doğrultusunda bir yıllığına oluşturulan Ekonomik Kalkınma, Kadın ve Erkek Eşitliği, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Halkla İlişkiler, Çevre ve Sağlık ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonları üyelerin yeniden belirlenerek seçimlerinin yapılmasına başlandı.

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesine göre Ekim 2018’e kadar bir yıllığına görev yapacak olan İhtisas Komisyonları üyeliklerine nispi temsil yöntemi ile üye belirlenmesine geçildi.

Ekonomik Kalkınma Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Nezir ALTUNER, Suphi TURAN, Deniz DEMİR ve Kevser ARSLAN, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Maruf ŞEYHAN’ın aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Ekonomik Kalkınma Komisyonu üyeliklerine,

Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Mehmet KARACA, Kevser ARSLAN, Nezir ALTUNER ve Akife ÇİFÇİ, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Mehmet ÇAKMAK’ın aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliklerine,

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Mehmet Mürşit EKİNCİ, Rahmi ÖZMEN, Deniz DEMİR ve Muazzez BATUR, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Abdulcelil YETİŞTİREN’in aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine,

Halkla İlişkiler Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Abdulkadir ARZU, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Mehmet KARACA ve Muazzez BATUR, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Nazim ÖZMEN’in aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Halkla İlişkiler Komisyonu üyeliklerine,

Çevre ve Sağlık Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Muazzez BATUR, Suphi TURAN, Akife ÇİFTÇİ ve Rahmi ÖZMEN, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Mehmet DELİ’nin aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine,

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)’den Akife ÇİFTÇİ, Abdulkadir ARZU, Mehmet Mürşit EKİNCİ ve Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Hadi GÜLÇER’in aday oldukları görüldü. Başka aday olmadığından bu adaylar için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (c) bendine göre yapılan açık oylama sonucu aday olan bu meclis üyelerinin oy birliği ile bir yıllığına Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/32

Kararın Tarihi                          :           26/10/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

 

Devami..

2017/ 31 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

26.10.2017

Karar No.

31

Kararın Konusu Küme Evleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 26 Ekim 2017 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.09.2017 tarihli yazısı ekinde sunulan “Küme Evleri Talebi” konulu yazı ekindeki dilekçeler incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemize bağlı Bayırkonak, Leblebitaş, Karasungur, Ovabağ ve Sevindik Mahalleri öğrenci taşımacılığından faydalanabilmeleri amacıyla Belediyemize Muhtarlıklarınca mahalle merkezine uzak oldukları iddia edilen ve bu sebeple küme evleri olarak adlandırılması talep edilen yerleşim yerlerinin tespit edilmesi, adlandırılması ile ilgili çalışmaların yapılmasına, bu konuda gerekli incelemeleri yapmak ve meclise bilgi sunmak üzere konunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

 

Kararın Sayısı                          :           2017/31

Kararın Tarihi                          :           26/10/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

Devami..

2017/ 30 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

25.10.2017

Karar No.

30

Kararın Konusu Küme Evleri (Yıllarca Mahallesi)

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 29.09.2017 tarih ve 3 sayılı ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.09.2017 tarih ve 8 sayılı “Yıllarca Mahallesi” konulu raporları incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Yıllarca mahalle sınırları içerisinde; ancak mahallenin batısında ve yaklaşık 2 kilometre uzakta ve 20 hane olan yerleşim yerinin; alınan Komisyon kararları doğrultusunda Yıllarca Mahallesine bağlı Gogeri Küme Evleri olarak adlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre tasdik olunur.

 

 

 

Selami KAYA

Çınar Kaymakamı

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/30

Kararın Tarihi                          :           25/10/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

Devami..

2017/ 29 Nolu Karar

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2017 Kategori: Meclis Kararları

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

25.10.2017

Karar No.

30

Kararın Konusu Küme Evleri (Yıllarca Mahallesi)

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 29.09.2017 tarih ve 3 sayılı ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.09.2017 tarih ve 8 sayılı “Yıllarca Mahallesi” konulu raporları incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Yıllarca mahalle sınırları içerisinde; ancak mahallenin batısında ve yaklaşık 2 kilometre uzakta ve 20 hane olan yerleşim yerinin; alınan Komisyon kararları doğrultusunda Yıllarca Mahallesine bağlı Gogeri Küme Evleri olarak adlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

Ahmet CENGİZ

KÂTİP

Kevser ARSLAN

KÂTİP

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre tasdik olunur.

 

 

 

Selami KAYA

Çınar Kaymakamı

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                          :           2017/30

Kararın Tarihi                          :           25/10/2017

Teslim Alındığı Tarih                 :           01/11/2017

Defter Kayıt Numarası             :

Teslim Alanın Adı Soyadı         :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                     :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                      :

Devami..
Toplam 39 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »