2016 / 37 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

10.06.2016

Karar No.

37

Kararın Konusu Gayrimenkul (Arsa) Satışı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 10 Haziran 2016 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 01.06.2016 tarih ve 16 sayılı “Gayrimenkul (Arsa) Satışı” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Yeni ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan arsalar, vatandaşların mağduriyetleri göz önüne alınarak, ihdas işlemleri yapılıp tapular çıkarılmıştır.

İhdası yapılan arsalar vatandaşların tasarrufunda olup, ilgililerin mağdur edilmemesi amacıyla, halen mülkiyeti belediye adına kayıtlı ilçemiz Yeni Mahallede bulunan 259 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 135,92 m2’lik arsa ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 250 ada, 76 nolu parselde kayıtlı 63,87 m2’lik arsa taşınmazlar ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması amacıyla imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilmesine meclisçe oy birliğiyle karar verildi.