2016 / 36 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

09.06.2016

Karar No.

36

Kararın Konusu Kapalı Yolların Açılması

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 09 Haziran 2016 Perşembe günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Bayındırlık Komisyonunun hazırladığı 27.05.2016 tarih ve 5 nolu “Kapalı Yolların Açılması” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz mevcut imar planında yol olarak görünen, ancak işgal durumundaki yolların tespiti ile ilgili olarak Komisyonca, gerek belediyede gerekse mahallinde yapılan araştırmalar aşağıda sunulmuştur.

Yeni Mahalle;

Hasan ZENOL ve Muhyettin ZENOL’a ait bahçeler, Celal NERGİZ ve Şeyhmus GÖKALP’a ait yapılar, Yayla Sokak mevkiinde Şerif GÜKEM ve akrabasına ait yapı, Kadoil Petrol civarındaki Galip DEMİR ve Mehmet DEMİR tarafından kullanılan alan, Kurtoğlu caddesi güzergâhında Hadi YAKUT ve Murat YÜN’e ait yapılar,

Eski Mahalle;

Karaamid sokak civarında Şirin TEKKAL’a ait yapı, Eski mahalle cami sınırı genişletilerek yol işgal edildiği,

Gazi Mahalle;

Mezarlık duvarı ve 4 katlı yapı imar yolunda, ayrıca imar yolu içinde mezarlıklar mevcut, Sedat GÜLER ve Hacı AKDAĞ’a ait yapılar,

Cumhuriyet Mahalle;

Öztürk petrol civarında petrole ait işgal olduğu, Hacı SANSAN’a ait avlu, Arafat TEKGÜL’e ait yapı,

Fatih Mahalle;

Gül Caddesinde Fesih DALAR ve Cuma KILINÇ’a ait yapıların imar yollarında olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir. İmar yolunda olan bu yapılar hakkında meclisimizin vereceği karar doğrultusunda, işgal edilen alanın metrekare cinsinden tespiti de ayrıca yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor olduğu şekliyle, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.