2016 / 35 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

08.06.2016

Karar No.

35

Kararın Konusu Tarım Alanında Çalışmalar

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 08 Haziran 2016 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun hazırladığı 27.05.2016 tarih ve 2 nolu “Tarım Alanında Çalışmalar” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonunca belirlenen ekim çalışmaları kapsamında, ekim yapılacak arazi araştırması yapıldı.

İlçedeki çiftçilerimizle yapılan görüşmeler sonucunda; ilçemiz çiftçilerinden Zahir ELİBOL; DİSKİ hizmet binası civarında mülkiyeti kendisine ait 3 dönümlük araziyi bedelsiz olarak geçici süreliğine ekim çalışmalarına izin verdi.

İzin verilen arazi, sahibi ve komisyonca mahallinde tespiti yapılarak sınırları belirlendi.

Belirlenen araziye ekim çalışmalarının başlanılması komisyonca uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor olduğu şekliyle, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.