2016 / 34 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

07.06.2016

Karar No.

34

Kararın Konusu Elektrik Direkleri

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 07 Haziran 2016 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 20.05.2016 tarih ve 3 nolu “Elektrik Direkleri” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

İlçemiz Yeşil ve Gazi mahallelerindeki elektrik şebeke bağlantı direklerinin yaklaşık 5 yıl önce yer altına indirildiği,

Aradan geçen süreye rağmen bazı direklerin hala kaldırılmadığı ve bu direklerin görüntü açısından kirlilik yarattığı gibi yağışlı ve yıldırımlı havalarda insan hayatını tehdit ettiği,

Yapılan kontrollerde Yeşil mahallede 5 ve Gazi mahallesinde 4 olmak üzere 9 adet direğin kaldırılmadığı tespit edilmiş, bu direklerin ilgili kurumca kaldırılması için irtibata geçilmesi be bu konuda gerekli işlemlerin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor olduğu şekliyle, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.