2016 / 33 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

07.06.2016

Karar No.

33

Kararın Konusu Tarım Çalışmaları

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 07 Haziran 2016 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonunun hazırladığı 20.05.2016 tarih ve 1 nolu “Tarım Çalışmaları” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

Tarımsal amaçlı hangi alanda çalışma yapılacağı konusunda mahalle toplantıları yapılarak, bilgi alışverişi sağlandı,

Çoğunlukla bamya olmak üzere yaz meyve ve sebzelerinin (Domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz v.s.) ekilmesi uygun görüldü,

Sebze ve meyve ekim çalışmalarında vakti müsait olan kadınların katılımlarının sağlanmasına, ekim çalışmalarına başlanılması amacıyla arazi kiralama veya satın alınması için Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna bilgi verilerek, arazi teminine müteakip çalışmalara başlanılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor olduğu şekliyle, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.