2016 / 32 Nolu Karar

T.C.

ÇINAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

06.06.2016

Karar No.

32

Kararın Konusu Kadın Voleybol Turnuvası

Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler

Meclis Başkanı: Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Fatime DENGİZ EREN, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 06 Haziran 2016 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun hazırladığı 13.05.2016 tarih ve 3 nolu “Kadın Voleybol Turnuvası Düzenlenmesi” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü.

Voleybol turnuvası hakkında mahalle toplantıları yapılarak, gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

İlçedeki okullar ziyaret edilerek turnuva hakkında bilgilendirme ve katılımın yapılması için okul idarecileri ile beraber uygun öğrencilerin turnuvaya katılımı sağlandı.

Turnuva öncesi turnuvada yer alacak tüm iştirakçilere Spor İşleri Şefliğince eğitim verilmesi sağlandı.

Turnuva için 6 mahalle, 2 minik ve 1 Kadın Merkezi olmak üzere 9 takım oluşturularak turnuvaya katılım sağlandı.

Turnuvanın 16 Mayıs 2016 tarihi itibariyle başlanılmasına, ayrıca ilçemizde yaşayan genç kadınlarına yönelik yapılacak bu voleybol turnuvasının bundan böyle her yıl düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor olduğu şekliyle, meclisçe de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.